Psalm 25:4+5


Psalm 24:4+5 Statenvertaling

HEERE! maak mij Uw wegen bekend,
leer mij Uw paden.
Leid mij in Uw waarheid,
en leer mij, want Gij zijt
de God mijns heils;

U verwacht ik den gansen dag.

Psalm 25:4+5 NBV
Maak mij, HEER, 
met Uw wegen vertrouwd,
leer mij Uw paden te gaan.
Wijs mij de weg van Uw waarheid
en onderricht mij,

want U bent de God die mij redt,
op U blijf ik hopen, elke dag weer