Prediker 11:4-6

Scannen0961-7-gekleurdPrediker 11:4-6 NBV
4.Wie altijd op de wind let,
komt nooit aan zaaien toe;
wie altijd naar de wolken kijkt,
komt nooit aan maaien toe.
5.Je kent de wegen van de wind niet,
je kent het kind dat in de moederschoot groeit niet,
zo ken je ook de daden niet van God,
die alles maakt.
6.Zaai van de morgen tot de avond.
Laat je hand niet rusten,
want je weet niet of het zaad
de ene of de andere,
of elke keer ontkiemen zal.