Tek 20 Prediker 3:14+15

Prediker 3:14+15

Alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld,
doet Hij voor altijd.

Daar is niets aan toe te voegen,
daar is niets van af te doen.

God doet het zo opdat wij ontzag voor Hem hebben.
Wat er is, was er al lang; wat zal komen,
is er altijd al geweest.

God haalt wat voorbij is altijd weer terug.

Prediker 3:14+15
Uit de Rembrandt Bijbel
14.Ik weet, dat al wat God doet,
dat zal in der eeuwigheid zijn,
en er is niet toe te doen,
noch is er af te doen;
en God doet dat, opdat men vreze
voor  Zijn aangezicht.
15.Hetgeen geweest is, dat is nu,
en wat wezen zal, dat is alrede geweest;
en God zoekt het weggedrevene.

Prediker 8:16+17(551)

551-2
Prediker 8:16+17 NBV
16.Ik(Prediker)zocht met heel mijn hart
naar wijsheid.
Alles wat de mens op aarde onderneemt,
wilde ik doorgronden.
Nooit geeft hij zijn ogen rust,
dag noch nacht,
17.maar bij alles wat God doet onder de zon,
zo heb ik ingezien,doet Hij wat Hij doet.
De mens is niet in staat de zin ervan te vinden.
Hij tobt zich af en zoekt er naar,
maar hij vindt hem niet
en al zegt de wijze dat hij inzicht heeft,
ook hij is niet instaat de zin ervan te vinden.

Prediker 11:4-6

Scannen0961-7-gekleurdPrediker 11:4-6 NBV
4.Wie altijd op de wind let,
komt nooit aan zaaien toe;
wie altijd naar de wolken kijkt,
komt nooit aan maaien toe.
5.Je kent de wegen van de wind niet,
je kent het kind dat in de moederschoot groeit niet,
zo ken je ook de daden niet van God,
die alles maakt.
6.Zaai van de morgen tot de avond.
Laat je hand niet rusten,
want je weet niet of het zaad
de ene of de andere,
of elke keer ontkiemen zal.

Prediker 5:1

470ab Prediker 5:1 uit NBV
Wees niet te haastig met je woorden
en doe God niet overijld met heel je hart geloften.
Want God is in de hemel
en jij bent op aarde,
dus moet je spaarzaam met je woorden zijn.

Er is een tijd van…

Er is een tijd van…..

Er is een tijd van regen,
er is een tijd van zonneschijn.
Een tijd van varen
en voor anker gaan.
En er is water ,
er is land.
Er is een tijd voor blaadjes
en voor kale bomen.
Er zijn bergen,
er zijn dalen.
Er is een tijd om te spreken
en voor in gedachten zijn.
Een tijd van donker
en van licht.

En dit alles weten vanuit
GELOOF,HOOP en LIEFDE,
is weten
dat God ALLES in Zijn Handen heeft.
(Naar Prediker NBV)

Leni.