Matteüs 11:12 Het verschil

Matteüs 11:12 Uit de Rembrandt Bijbel
12.En van de dagen
van Johannes den Doper tot nu toe,

wordt het Koninkrijk der hemelen
geweld aangedaan,

en de geweldigers nemen
hetzelve met geweld

Matteüs 11:12 NBG
12.Sinds de dagen
van Johannes de Doper tot nu toe

breekt het Koninkrijk der hemelen
zich baan met geweld

en geweldenaars grijpen ernaar.

Matteüs 11:12 NBV
Sinds de dagen van Johannes de Doper
wordt het Koninkrijk van de hemel
door geweld bedreigd
en proberen sommigen er zelfs met geweld
beslag op te leggen.