Laat jouw lichtje stralen T976

Laat jouw lichtje stralen.

Laten wij niet meer zoveel praten
over het negatieve van de duisternis,
maar laat ons het positieve van het Licht uitdragen.

Laten wij niet meer zoveel praten over de fouten van anderen
of over het verkeerde van onszelf.
Daar stierf Jezus immers voor!….
Maar laten wij elkaar vertellen over Jezus,
tegen elkaar zeggen dat Hij het grootste Licht in de wereld is.
Dat
Hij  gekomen is om al wat donker is, te laten verdwijnen.
Hoe meer duisternis er verdwijnt hoe meer licht er te voorschijn komt.
Laten we praten over het plan van God dat Hij met de wereld heeft.
Laten we samen op zoek gaan naar Gods doel met ons leven….

Laat je lichtje stralen, dan wakkert ook het licht aan bij je naaste.
Door al het negatieve zou  zomaar het kleine lichtje van de ander
en van jezelf kunnen doven.

Door met elkaar positief te praten wakkert  het vuur van het licht aan.
Het wordt lichter….
Door samen negatief te praten zal het vlammetje van het licht
langzaam aan kleiner worden en zou het zelfs kunnen doven.
De duisternis neemt toe….

Wat zou dat jammer zijn……………

1 Tessalonicenzen 5:19
19.Doof de Geest niet uit

Matteüs 5:14A
14A.Jullie zijn het licht in de wereld.
uit NBV