Reiniging


Reiniging.

Als we alleen maar
de kleur zwart
van het duister
in ons hart hebben,
zijn we blind voor het Licht.
God is de enige
die ons daarvan
reinigen en genezen kan..
Hij alleen is het
die ons hart vullen kan
met Zijn Licht en Liefde.
Wat een wonderlijk moment
zal dat zijn!!

Bij God is niets onmogelijk!!

 

Licht en donker

Licht en donker.

Het één kan eigenlijk niet
zonder het andere..
gewoon als contrast,

van goed en kwaad….

Als er geen duisternis was,
zouden we nooit zo blij
met het licht kunnen zijn.
En dat komt door Jezus.
Want Hij kwam als het Licht
in onze duisternis.

Dubbel Licht

Dubbel licht.

Als het licht van Jezus
in een hart gaat schijnen
zal al wat duister is verdwijnen.

De leugen zal vluchten voor de Waarheid
het hart is van zijn last bevrijd.

Het hart wordt dubbel lichter
door het licht van Jezus.

 

Goddelijk licht

Goddelijk licht.

Wij steken de/een kaars aan
om bepaald te worden
bij het licht van Jezus.

Jezus is het,
die onze harten verlicht

om het donker te verdrijven,
zodat Zijn Waarheid in ons
zichtbaar wordt.

Wij kunnen kaarsen aansteken ..
het wereldse licht..
Alleen Jezus ontsteekt
het Goddelijk licht !

In wie Hij wil.

Tek 112+Dansend lichtje.

Dansend lichtje.

Een lichtje danst door de kamer
omdat de zon schijnt op iets
wat buiten hangt.
Als er geen zon is zie je het niet,
maar zoals nu danst het lichtje
door mijn kamer,
heen en weer, heen en weer.
Hoe harder de wind, hoe sneller de dans,
heen en weer, op en weer neer.

Als wij op Jezus gericht zijn,
zijn wij ook van die dansende lichtjes,
die het licht van Jezus licht weerkaatsen.
Hoe meer Gods Geest waait,
hoe meer wij van Jezus licht
en liefde verspreiden.
Heen en weer, hier of daar…..

 

 

Uit Gods Hand ontvangen T167


Uit Gods Hand ontvangen

Het licht in je hart
is vreugde voelen om het in God geloven..

Het licht in je hart
zegt dat God van je houdt..

Het licht in je hart
is alles uit Gods hand ontvangen..

Het licht in je hart
is vrede en rust ervaren in moeilijke tijden…

Laat jouw lichtje stralen T976

Laat jouw lichtje stralen.

Laten wij niet meer zoveel praten
over het negatieve van de duisternis,
maar laat ons het positieve van het Licht uitdragen.

Laten wij niet meer zoveel praten over de fouten van anderen
of over het verkeerde van onszelf.
Daar stierf Jezus immers voor!….
Maar laten wij elkaar vertellen over Jezus,
tegen elkaar zeggen dat Hij het grootste Licht in de wereld is.
Dat
Hij  gekomen is om al wat donker is, te laten verdwijnen.
Hoe meer duisternis er verdwijnt hoe meer licht er te voorschijn komt.
Laten we praten over het plan van God dat Hij met de wereld heeft.
Laten we samen op zoek gaan naar Gods doel met ons leven….

Laat je lichtje stralen, dan wakkert ook het licht aan bij je naaste.
Door al het negatieve zou  zomaar het kleine lichtje van de ander
en van jezelf kunnen doven.

Door met elkaar positief te praten wakkert  het vuur van het licht aan.
Het wordt lichter….
Door samen negatief te praten zal het vlammetje van het licht
langzaam aan kleiner worden en zou het zelfs kunnen doven.
De duisternis neemt toe….

Wat zou dat jammer zijn……………

1 Tessalonicenzen 5:19
19.Doof de Geest niet uit

Matteüs 5:14A
14A.Jullie zijn het licht in de wereld.
uit NBV