Hebreeën 10:19-22

Scannen0986-3-geklHebreeën 10:19-22 NBV
19.Broeders en zusters,
dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom
binnengaan in het Heiligdom,
20.omdat Hij voor ons met Zijn lichaam
een weg naar een nieuw leven gebaand heeft,
door het voorhangsel heen.
21.We hebben nu een Hogepriester
die dienst doet in het huis van God;

22.laten we God dan naderen met een oprecht hart
en een vast geloof,

nu ons hart gereinigd is,
wij van een slecht geweten bevrijd zijn 
en ons lichaam met zuiver water is gewassen.