Goddelijk licht T949

Goddelijk licht.

Wij steken de/een kaars aan
om bepaald te worden
bij het licht van Jezus.

Jezus is het,
die onze harten verlicht

om het donker te verdrijven,
zodat Zijn Waarheid in ons zichtbaar wordt.

Wij kunnen kaarsen aansteken ..
het wereldse licht..
Alleen Jezus ontsteekt het Goddelijk licht !
In wie Hij wil.