Geef het door


Geef het door.

Here God ik wil U danken
dat U Jezus bij ons bracht.
Hij kwam als een licht in duister
en versterkt ons met Zijn kracht.
Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is,
maar Dezelfde is gebleven,
dat is geen geheimenis!!

Jezus zegt:

 Jezus zegt;
Kom maar…
Kom maar dichterbij…
Kom maar bij MIJ….

IK werd ook voor jou geboren.
Luister maar naar wat IK zeg:
IK hou van jou
met onvoorwaardelijke LIEFDE.
Ik hou van jou om wie jij bent.
Voor jou ben IK gekomen.

Kom maar..
Kom maar bij MIJ…
Kom gewoon zoals je bent,
vermoeid en belast.
Dan zal IK jou rust geven.

Maar kom!!

Leni.

leni@vanmarion.nl

Matteüs 11:28 uit NBV.

Ik zie:
Een hart dat grenzen trekt,
tot zover en niet verder-klein hart.
Regenboog-verbond van God.
Duif-vrede voelen.
Zwart en wit-licht en donker-waarheid en leugen.
Blaadjes-nieuw leven.
Vlam-vuur van de Heilge geest.

(2010)

Jezus bracht licht in het duister…774T

774a-2-gekl-2

Jezus bracht licht in het duister.

Door Jezus komst werd het licht in de wereld.
Door Jezus kunnen wij nu zien wat eerst verborgen was.
Door Jezus wordt alles aan het licht gebracht,
ook wat wij zelf liever zouden verstoppen,
zo dat niemand het te weten komt.
Dit gaat dus niet over licht en donker,
over dag en nacht,
maar over Het Licht van Jezus,
over het licht en duisternis in ons hart.

leni@vanmarion.nl

De anticlimax van kerst.De anticlimax van kerst.

Het verlangen naar kerst
naar de gezelligheid van het samen zijn,
is omgeslagen naar het missen.
Het voelt als heimwee.
Je dwaalt door het weer lege huis.
Het is zo stil…………………….
De bedden zijn stille getuigen
dat ze er waren.
De koelkast staat nog vol
met de restanten van een overvloedig maal.
(De kerstboom valt uit,
de naalden vind je door het hele huis.)
De lichtjes zijn uit
en de kaarsen opgebrand.
Het zichtbare is aan het verdwijnen.

Maar wat blijft is het onzichtbare,
de boodschap van Kerst,
van Jezus is geboren.
Die boodschap blijft het hele jaar.
Die liefde van God voor mensen
blijft in eeuwigheid.
Dit blijft!!!
Ondanks alle leegte en eenzaamheid,
die je soms voelt na alle drukte
en gezelligheid van kerst,
van samen zijn en samen vieren,
Gods Liefde voor jou blijft!

Leni.

Tekst uit 2 Korintiërs 4:18 uit NBV.
Wij richten ons niet op de zichtbare dingen,
maar op de onzichtbare.
Want de zichtbare zijn tijdelijk,
de onzichtbare eeuwig.

leni@vanmarion.nl

(2009)

Lang geleden.

Scannen0088

 Lang geleden.

Heel lang geleden
werd Jezus geboren.
Elke dag kunnen wij
van deze boodschap horen.
Als wij luisteren
naar Gods Stem.

Hij laat Zich heel diep 
van binnen aan ons horen.
En helpt ons te vinden
wat wij zijn verloren.
Hij richt onze blik
weer op Hem.

Leni.

leni@vanmarion.nl

(2009)

Rijke armoede.

Scannen0009

Rijke armoede.

Het kindje Jezus kwam speciaal
voor ons naar de aarde.
Zijn wieg stond niet in een paleis
of prachtig huis.
Zijn plekje was die oude stal,
een voederbak was Zijn wieg.
Maar juist door deze armoede
maakte Hij ons rijk.
Want na Kerstmis,goede vrijdag,
Pasen en Pinksteren,
kwam Jezus door De heilige Geest,
voor altijd in ons hart.
Dat is onze rijkdom.

Leni.

leni@vanmarion.nl

(2009)

Even stilstaan bij Jezus.

Even stilstaan bij Jezus.


Even stilstaan bij Jezus.
Even stilstaan
bij het stro in de kribbe,
waarop Jezus werd gelegd,
toen Hij bij de mensen kwam wonen.
Wij kijken naar de doornen van de kroon,
hoe gemeen ze zijn.
We zien het kruis waaraan Hij stierf
voor onze zonden.
Even stilstaan bij de steen
van het overwonnen graf.
We voelen de warmte
van het vuur van de Heilige Geest.
Door Jezus,vanuit de hemel,
aan ons gegeven.
Zo kan Hij voor altijd
heel dichtbij ons zijn,
diep in ons hart.
Laten wij  met Kerstmis
hier eens  heel even bij stilstaan.
Er even bij stilstaan,
HOEVEEL God van ons houdt.

Leni.

leni@vanmarion.nl

(2007)

Geen dag zonder Gods genade.

Geen dag zonder Gods genade.

Lang geleden
kwam
Jezus
als een Kindje
naar de aarde.
Was Hij de Verkondiger
van Gods Woord.
Werd Hij onze Verlosser
aan het kruis.
Als Heilige Geest kwam Hij
in mensenharten wonen.

Jezus is er nog steeds.
Verkondigt nog elke dag
Gods Woord.
Hij is ook vandaag
onze Verlosser
en voorbeeld van Liefde.
Omdat Jezus niet dood is
maar LEEFT.

(Hebreeën 13-8 uit NBV)
(Jezus Christus blijft dezelfde,
gisteren,vandaag en tot in eeuwigheid.)

Leni.

leni@vanmarion.nl

(2008)

Als een warme deken.

 Als een warme deken. 

Ik bid voor jou
als je eenzaam
en verdrietig bent.
Je hart nog zo vol
ongehuilde tranen zit.
En zo Kerstmis zal moeten vieren.
Alleen zul je misschien niet zijn,
maar wel heel erg eenzaam.
Juist in gezelschap
kun je dat soms zo ervaren.
     

Ik bid dat jij
God’s mantel van Liefde
mag en kan voelen die Hij
om jou heeft heen geslagen.
Om jou te verwarmen
en geborgenheid te geven.
Ik bid om zo’n warm gevoel voor jou.
Niet alleen met Kerstmis,
maar voor elke dag.
Ik bid om zo’n warm gevoel
voor ieder mensenkind.    

Leni.

leni@vanmarion.nl

(2008)

Licht.

Licht. 


Here God
ik wil U danken,

voor Uw Zoon die eeuwig leeft.

Hij die onze zonden wegnam

en ons nieuwe kansen geeft.

Hij kwam daarvoor naar de aarde,

als een Kindje teer en klein.

Om ons op Uw Weg te wijzen,

waar het altijd licht zal zijn.

Leni.

leni@vanmarion.nl

(2007)

U bent altijd Dezelfde.

U bent altijd Dezelfde.

Als een kindje daalde U neer.
Als kindje Jezus kwam U dichtbij de mensen.
Als kindje Jezus werd U mens met mij.
U werd zichtbaar.
U werd bereikbaar.
U werd aanraakbaar ….

Als wij U vol geloof aanraken
stromen wij vol van Uw Liefde.
(matteüs 9:21+22 en 14:35+36)
Als wij vol geloof bidden bent U bereikbaar.
(matteüs 11:28-30)
Zullen wij Uw stem verstaan.
(psalm 91:15a)
Als wij vol geloof kijken
zullen wij U in elk klein detail en voorval zien.

Leni.

leni@vanmarion.nl

(2010)

Luidende klokken.

Scannen0427

 Luidende klokken.

Als je een kerkklok hoort luiden
denk dan even aan dat kindje in de kribbe.
Denk dan even aan Jezus,
aan de herders,
aan de wijzen,
aan die hele grote ster.
-Als je een kerkklok hoort luiden
denk dan aan Jezus,
aan de wonderen die Hij deed.
Denk aan Zijn boodschap waarin Hij zegt;
Ik ben de weg, de waarheid en het Leven.
-Als je een kerkklok hoort luiden
denk dan aan het kruis,
waaraan Jezus stierf voor al onze zonden.
Daar heeft Hij ons vrij gekocht.
-Als je een kerkklok hoort luiden
denk dan aan de Heilige Geest,
die Jezus stuurde om op deze manier
altijd bij ons te kunnen zijn,
in de harten van alle mensen.
-Als je een kerkklok hoort luiden
besef dan even hoeveel God van je houdt.

Leni.

leni@vanmarion.nl

(2009)

Licht.

Scannen0278

Licht.

Mens en dier
planten en bomen
hebben licht nodig.
Licht om te groeien.
Licht om te bloeien.
Licht van de dag,
licht van de zon.

Voor mensen is er ook ander LICHT.
LICHT in de duisternis.
LICHT dat zonden ontmaskert.
LICHT dat een hart verwarmt.
LICHT dat eeuwig leven geeft.
JEZUS is dat LICHT voor de wereld,
LICHT voor mensen,
LICHT voor jou en mij.
LICHT dat kwam,toen Jezus werd geboren!

Leni.

Johannes 8:12b uit NBV.
Jezus zei:Ik ben het LICHT voor de wereld.
Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis,
maar heeft het LICHT dat leven geeft.

leni@vanmarion.nl

(2010)

Mis.

Scannen0514

 Mis.

Kerstmis.
Wat is er mis met Kerstmis?
We zijn het Christuskind vergeten.
Dat is er mis met Kerst.

Wat is er mis met Kerstmis?
Mensen zonder eten,
dat is er mis met Kerst.

Er zijn zoveel mensen zonder huis.
Er zijn zoveel mensen op de vlucht.
Er zijn zoveel mensen eenzaam.
Er zijn zoveel mensen bang.
Dat is er allemaal mis met Kerstmis.

We zullen onze harten
moeten open stellen
voor God en onze medemens.
En dat kan alleen als wij

het Kerstkind hebben gevonden.

Dan pas
is er niets meer mis met Kerst.
Dan pas
is er niets meer mis met elke dag.
Dan pas
kan er vrede zijn voor iedereen.

Dan pas zal het echt KERSTFEEST zijn.

Leni.

leni@vanmarion.nl

(2009)

Ons hart.

Marcus 4:22 uit NBV.
Alles wat verborgen is
moet openbaar worden gemaakt,
en alles wat in het geheim is ontstaan,
moet aan het licht komen.

Ons hart.

Ons hart
wordt verlicht
door de liefde
van Jezus,
het donker
verdwijnt
waar Jezus
verschijnt.

Leni.

leni@vanmarion.nl

(2010)

Kerstmis is;Daarom

Kerstmis is:Daarom. 

God maakt al het oude nieuw,
maakt heel wat was gebroken,
voegt samen wat was stuk gegaan,
verzacht een stenen hart.
Leert horende oren luisteren,
laat kijkende ogen zien,
dat Jezus kwam voor ALLE mensen,
zonder twijfel of een misschien.

Het Kindje Jezus in de kribbe,
kwam dus ook voor mij.
Dat nu geloven en heel zeker weten,
dat maakt mij toch zo blij.
Ik wil dat heel graag delen,
zeer zeker ook met jou.
Om te vertellen over Jezus
WAAROM
ik zoveel van Hem hou.

Leni.

leni@vanmarion.nl

(2007)

Kerstbal.

Scannen0351

 Kerstbal.

Kerststol,kerstman,kerstkado,
kerstpost,………………….

Een kerstboom vol met ballen,
het huis vol met slingers en lichtjes.
Al deze kerstversieringen
maken het thuis zo gezellig.
Zonder dit alles schijnt het
geen kerstfeest te kunnen zijn.
Maar vergeet bij dit alles
dan de kerststal niet.
De stal waarin Jezus werd geboren,
waar Hij in doeken  gewikkeld,
in de kribbe werd gelegd.
Het kindje Jezus,
Hij is het,waar Kerstmis mee begon.
Vergeet  in alle gezelligheid niet te gedenken,
waarom Hij werd geboren.
Nodig ook Hem uit op het feest.
Want zonder Zijn komst op aarde,
zou het voor ons geen Kerstmis zijn.

Leni.

leni@vanmarion.nl

(2009)

Voorbereiden.

Voorbereiden. 

Druk,druk,druk
voor Kerstmis.
Stoffen,zuigen,
ramen zemen.
Druk,druk,druk
voor Kerstmis.
Eten koken
kaarten schrijven.
Druk,druk,druk
voor Kerstmis.
Boom optuigen
huis versieren.
Druk……………….

Wat hebben we het druk
met onze buitenkant.
Maar is er nog wel
stille tijd,
voor een moment
met God?

We gaan maar door
met ons gezwoeg
en vergeten het Kind
waar Kerstmis mee begon.

Leni.

leni@vanmarion.nl

(2007)

Kerstmis is goud.

Scannen0401

 Kerstmis is goud.

Kerstmis is
Jozef en Maria op de ezel
is  het kindje Jezus in de kribbe
is de engelen die zingen
is  ere zij God in de Hoge
is  herders in het veld
is  een grote stralende ster
aan de hemel
is  wijzen die uit
het oosten komen
is  mirre wierook en goud
is elkaar het kerstverhaal
vertellen
is weten dat God van jou houdt.

Leni.

Tekst uit Jesaja 9:5 uit NBV.
Een Kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op Zijn schouders.
Deze namen zal Hij dragen:
Wonderbare Raadsman,Goddelijke Held,
Eeuwige Vader,Vredevorst.

leni@vanmarion.nl

(2009)

Geen dag zonder.

 

Geen dag zonder.

Eén dag.
Kerstfeest van de wereld
is een boom met ballen,
die na een paar dagen
uit gaat vallen.
Kerst van de wereld
is slechts
voor één dag.

Kerstfeest
in je hart
is Jezus
heel diep
van binnen.
Kerstfeest
met Jezus

is nooit
meer alleen
geen enkele dag.

Leni.

leni@vanmarion.nl

(18-12-2011)