Goddelijk licht T949

Goddelijk licht.

Wij steken de/een kaars aan
om bepaald te worden
bij het licht van Jezus.

Jezus is het,
die onze harten verlicht

om het donker te verdrijven,
zodat Zijn Waarheid in ons zichtbaar wordt.

Wij kunnen kaarsen aansteken ..
het wereldse licht..
Alleen Jezus ontsteekt het Goddelijk licht !
In wie Hij wil.

Geef het door


Geef het door.

Here God ik wil U danken
dat U Jezus bij ons bracht.
Hij kwam als een licht in duister
en versterkt ons met Zijn kracht.
Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is,
maar Dezelfde is gebleven,
dat is geen geheimenis!!

Jezus zegt:

 Jezus zegt;
Kom maar…
Kom maar dichterbij…
Kom maar bij MIJ….

IK werd ook voor jou geboren.
Luister maar naar wat IK zeg:
IK hou van jou
met onvoorwaardelijke LIEFDE.
Ik hou van jou om wie jij bent.
Voor jou ben IK gekomen.

Kom maar..
Kom maar bij MIJ…
Kom gewoon zoals je bent,
vermoeid en belast.
Dan zal IK jou rust geven.

Maar kom!!

Leni.

leni@vanmarion.nl

Matteüs 11:28 uit NBV.

Ik zie:
Een hart dat grenzen trekt,
tot zover en niet verder-klein hart.
Regenboog-verbond van God.
Duif-vrede voelen.
Zwart en wit-licht en donker-waarheid en leugen.
Blaadjes-nieuw leven.
Vlam-vuur van de Heilge geest.

(2010)

Jezus bracht licht in het duister…774T

774a-2-gekl-2

Jezus bracht licht in het duister.

Door Jezus komst werd het licht in de wereld.
Door Jezus kunnen wij nu zien wat eerst verborgen was.
Door Jezus wordt alles aan het licht gebracht,
ook wat wij zelf liever zouden verstoppen,
zo dat niemand het te weten komt.
Dit gaat dus niet over licht en donker,
over dag en nacht,
maar over Het Licht van Jezus,
over het licht en duisternis in ons hart.

leni@vanmarion.nl

De anticlimax van kerst.De anticlimax van kerst.

Het verlangen naar kerst
naar de gezelligheid van het samen zijn,
is omgeslagen naar het missen.
Het voelt als heimwee.
Je dwaalt door het weer lege huis.
Het is zo stil…………………….
De bedden zijn stille getuigen
dat ze er waren.
De koelkast staat nog vol
met de restanten van een overvloedig maal.
(De kerstboom valt uit,
de naalden vind je door het hele huis.)
De lichtjes zijn uit
en de kaarsen opgebrand.
Het zichtbare is aan het verdwijnen.

Maar wat blijft is het onzichtbare,
de boodschap van Kerst,
van Jezus is geboren.
Die boodschap blijft het hele jaar.
Die liefde van God voor mensen
blijft in eeuwigheid.
Dit blijft!!!
Ondanks alle leegte en eenzaamheid,
die je soms voelt na alle drukte
en gezelligheid van kerst,
van samen zijn en samen vieren,
Gods Liefde voor jou blijft!

Leni.

Tekst uit 2 Korintiërs 4:18 uit NBV.
Wij richten ons niet op de zichtbare dingen,
maar op de onzichtbare.
Want de zichtbare zijn tijdelijk,
de onzichtbare eeuwig.

leni@vanmarion.nl

(2009)

Lang geleden.

Scannen0088

 Lang geleden.

Heel lang geleden
werd Jezus geboren.
Elke dag kunnen wij
van deze boodschap horen.
Als wij luisteren
naar Gods Stem.

Hij laat Zich heel diep 
van binnen aan ons horen.
En helpt ons te vinden
wat wij zijn verloren.
Hij richt onze blik
weer op Hem.

Leni.

leni@vanmarion.nl

(2009)

Rijke armoede.

Scannen0009

Rijke armoede.

Het kindje Jezus kwam speciaal
voor ons naar de aarde.
Zijn wieg stond niet in een paleis
of prachtig huis.
Zijn plekje was die oude stal,
een voederbak was Zijn wieg.
Maar juist door deze armoede
maakte Hij ons rijk.
Want na Kerstmis,goede vrijdag,
Pasen en Pinksteren,
kwam Jezus door De heilige Geest,
voor altijd in ons hart.
Dat is onze rijkdom.

Leni.

leni@vanmarion.nl

(2009)

Even stilstaan bij Jezus.

Even stilstaan bij Jezus.


Even stilstaan bij Jezus.
Even stilstaan
bij het stro in de kribbe,
waarop Jezus werd gelegd,
toen Hij bij de mensen kwam wonen.
Wij kijken naar de doornen van de kroon,
hoe gemeen ze zijn.
We zien het kruis waaraan Hij stierf
voor onze zonden.
Even stilstaan bij de steen
van het overwonnen graf.
We voelen de warmte
van het vuur van de Heilige Geest.
Door Jezus,vanuit de hemel,
aan ons gegeven.
Zo kan Hij voor altijd
heel dichtbij ons zijn,
diep in ons hart.
Laten wij  met Kerstmis
hier eens  heel even bij stilstaan.
Er even bij stilstaan,
HOEVEEL God van ons houdt.

Leni.

leni@vanmarion.nl

(2007)

Geen dag zonder Gods genade.

Geen dag zonder Gods genade.

Lang geleden
kwam
Jezus
als een Kindje
naar de aarde.
Was Hij de Verkondiger
van Gods Woord.
Werd Hij onze Verlosser
aan het kruis.
Als Heilige Geest kwam Hij
in mensenharten wonen.

Jezus is er nog steeds.
Verkondigt nog elke dag
Gods Woord.
Hij is ook vandaag
onze Verlosser
en voorbeeld van Liefde.
Omdat Jezus niet dood is
maar LEEFT.

(Hebreeën 13-8 uit NBV)
(Jezus Christus blijft dezelfde,
gisteren,vandaag en tot in eeuwigheid.)

Leni.

leni@vanmarion.nl

(2008)

Als een warme deken.

 Als een warme deken. 

Ik bid voor jou
als je eenzaam
en verdrietig bent.
Je hart nog zo vol
ongehuilde tranen zit.
En zo Kerstmis zal moeten vieren.
Alleen zul je misschien niet zijn,
maar wel heel erg eenzaam.
Juist in gezelschap
kun je dat soms zo ervaren.
     

Ik bid dat jij
God’s mantel van Liefde
mag en kan voelen die Hij
om jou heeft heen geslagen.
Om jou te verwarmen
en geborgenheid te geven.
Ik bid om zo’n warm gevoel voor jou.
Niet alleen met Kerstmis,
maar voor elke dag.
Ik bid om zo’n warm gevoel
voor ieder mensenkind.    

Leni.

leni@vanmarion.nl

(2008)