Galaten 5:5

Galaten 5:5 NBV
Want door de Geest hopen en verwachten wij
dat we op grond van geloof
als rechtvaardigen worden aangenomen.

Galaten 5:5
uit de Rembrandt Bijbel
Want wij verwachten door den Geest,
uit het geloof,
de hoop der rechtvaardigheid.