Galaten 2:19+20

Galaten 2:19+20 NBV
Want ik ben gestorven door de wet
en leef niet langer voor de wet,
maar voor God.
Met Christus ben ik gekruisigd:
ikzelf leef niet meer,
maar Christus leeft in mij.
Mijn leven hier op aarde
leef ik in het geloof
in de Zoon van God,
die mij heeft liefgehad

en zich voor mij heeft prijsgegeven.

——-

Galaten 2:19+20 uit de Rembrandt Bijbel
Want ik ben door de wet der wet gestorven,
opdat ik Gode leven zou.
Ik ben met Christus gekruist;
en ik leef, doch niet meer ik,
maar Christus leeft in mij;
en hetgeen ik nu in het vlees leef,
dat leef ik
door het geloof des
 Zoons van God,
Die mij liefgehad heeft,
en Zichzelven voor mij overgegeven heeft.