Gebukt.

 scannen0580

 

 

 

 

 

 

 

 


Gebukt.

Als je gebukt door zorgen  door het leven gaat,
als jij je lasten als een rugzak op je rug draagt,
als jouw ziel zo’n pijn doet van eenzaamheid,
als je door verdriet niet meer rechtop kunt staan,
als je zo geslagen bent door tegenslag,
als er geen uitzicht is op verbetering
van wat dan ook………….
Weet dan
dat er een schuilplaats is
waar je schuilen kunt en huilen.
Een plaats ook waar je weer rechtop kunt staan.
Niet dat er dan geen eenzaamheid meer is,
maar je bent niet langer alleen.
Niet dat er dan geen lasten meer zijn,
maar God helpt je dragen
Hij geeft je kracht naar kruis.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Matteüs 11:28-30.
Jezus zegt;
28.,,Kom naar Mij,jullie die vermoeit zijn
en onder lasten gebukt gaan,
dan zal Ik jullie rust geven.
29.Neem Mijn juk op je en leer van Mij,
want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
Dan zullen jullie werkelijk rust vinden,
30.want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.”