Kerstmis is herstel.

Scannen0015

 Kerstmis is herstel.

Mensen hadden
het contact met God verloren.
Want ze wilden
Zijn Stem niet meer horen.
Ze lieten God
in hun hart niet meer toe.

Maar God houdt van mensen
en zond ze Zijn Zoon
om het contact te herstellen.
Kerstmis is een goed moment
omdat aan elkaar te vertellen.

Leni.

leni@vanmarion.nl

(2009)

Koud en donker.

Koud en donker.

Vader,
U wilt voor alle eenzame
en verdrietige mensen,
als een warme deken zijn.
Zodat ze Uw Liefde voelen
en Uw Licht zien stralen
in de duisternis van deze wereld.

Want ook al zijn ze met Kerstmis
misschien niet alleen,
ze zullen toch eenzaam zijn.

Ik bid voor jou
als je het koud hebt.
Voor jou
als je deze warmte nog niet voelt.
Ik bid voor jou
dat jij die warmte en Liefde,
die God jou zo graag wil geven
mag vinden.

Want Jezus kwam ook voor jou
op deze aarde.
Om jouw last
van verdriet en eenzaamheid
te helpen dragen.

Leni.

leni@vanmarion.nl

(2008)

Vertel het verder.

Scannen0364

 Vertel het verder.

Jezus Christus is geboren.
Hij kwam voor alle mensen,
om de weg,in deze wereld,naar God te wijzen.
Op die weg is Jezus het Licht in de duisternis.
Troost Hij ons in ons verdriet.
Staat Hij ons bij in moeite en pijn.
Alles deelt Hij met ons,
elk moment van ons leven.
Hij draagt onze lasten en zorgen mee.
Onze zonden zijn vergeven,
Jezus heeft daar voor al betaald.
Op DIE WEG vinden wij Gods vreugde,
de vreugde die ons kracht geeft.

Als jij dit alles gelooft en deze vreugde voelt,
houd deze boodschap dan niet voor je zelf.

Leni.

Tekst uit Psalm 78:4 uit NBV.
Wij willen het onze kinderen niet onthouden,
wij zullen aan het komend geslacht vertellen
van de roemrijke,krachtige daden van de Heer,
van de wonderen die Hij heeft gedaan.

leni@vanmarion.nl

(2009)

Verlangen naar Kerst.

scannen0737

 Verlangen naar Kerst.

Er was een verlangen in mijn hart.
Een verlangen naar rust.
Een verlangen naar vrede.
Een verlangen naar warmte……..

Dat bracht mijn verlangen bij Jezus.

Bij Hem is rust en vrede
en warmte te vinden.
Naar Hem mogen we gaan
met al onze verlangens.
Al wat je verlangt kan Hij je geven.
Hij geeft het op ZIJN tijd!

Jezus heeft ons lief
met bovenmenselijke liefde.
Hij kwam immers naar ons toe.

Ik voel Zijn liefde in mijn hart……..

Door zulke liefde in je hart gelegd,
ervaar je vrede,
ben je rustig,
voel je warmte en liefde
voor je medemens.
In die liefde volg je Hem!
Al struikelend,maar toch……..
door dat verlangen.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Samen met Jezus.

  Samen met Jezus.

Verlangen naar vrede…
Verlangen naar rust…
Verlangen naar Liefde…
Dat kan alleen maar
een verlangen naar Jezus zijn.
Hij kwam immers
om aan dat verlangen van mensen
te voldoen.
Jezus kwam om mensen
met God te verzoenen.
Mensen kunnen dat niet alleen.
Jezus is de schakel,
Jezus is onze Verlosser…
Dat Jezus kwam,
gedenken wij met Kerst.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Jezus is zuiver.

Scannen0745

Jezus is zuiver.

Er is een licht
een stralend licht

zo helder en zo zuiver.
Een licht
zo eerlijk en oprecht,
dat ik van ontroering huiver.

Dat licht mat niet af maar geeft kracht,
dat licht verblind niet maar laat zien,
wat er met kijken niet is.

Dat licht maakt je van zonden bewust,
dat licht neemt de plaats van wat donker is in.
Zodat er geen ruimte voor twijfel is.

Dat licht dat is Jezus de Zoon van God
Hij kwam om ons van het duister te bevrijden.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Nog steeds.

Nog steeds.

Zijn Licht schijnt
om het duister te verdrijven.
Zijn Licht schijnt
om de leugen te ontmaskeren.
Zijn Licht schijnt
om ons de weg
van de waarheid te wijzen.
Zijn Licht schijnt
zodat wij in onze blindheid
kunnen zien.

Zijn Liefde is er
om ons hart te verzachten.
Zijn Liefde is er
om ons te verwarmen.
Zijn Liefde is er
om ons aan te sporen
Zijn Weg te blijven gaan.
Zijn Liefde is er
zodat ook wij daardoor
lief  kunnen hebben.
Zijn Liefde is er nog steeds.
Zijn Licht schijnt nog elke dag.

Daar is Jezus toen voor gekomen,
daarvoor is Jezus er nog steeds.
En……. Hij zal er altijd zijn.
Voor jou en mij,
voor alle mensen.

Jezus houdt van ons.

Leni.

leni@vanmarion.nl

(2008)

Uitnodiging.

Scannen0393

 Uitnodiging.

Kerstmis is
verlangen naar mensen
naar mensen die je dierbaar zijn.

Kerstmis is
verlangen naar dat dichtbij
elkaar gevoel.

Kerstmis is
samen eten,samen praten
elkaar vertellen over Jezus
waarom Hij naar de aarde kwam.

Kerstmis is
verlangen naar Jezus
verlangen naar mensen
naar dat dichtbij elkaar gevoel.
Verlangend naar dat echte Kerstfeest,
waarbij Jezus aanwezig is.
Een feest waarvan Jezus
het middelpunt is.

Kerstfeest is
met elkaar Jezus uitnodigen,
om Zijn geboortedag te vieren.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Kerst 2000.

Scannen0021

 Kerst 2000.

De kale bomen
kregen een witte muts.
De sneeuw
dekte de wereld toe,
als extraatje voor Kerst.
Het lijkt op vrede
zo’n mooie witte wereld.

Maar helaas
voordat Kerstmis
goed en wel voorbij is
smelt de sneeuw
en schieten mensen
mensen dood.

De vrede is voorbij.

De blubber
en al het vuil
van de wereld
komt erger dan ooit
weer te voorschijn,
na het wit
van de sneeuw
en de vrede
van Kerstmis 2000.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Kerstmis.

Kerstmis.

Jezus leeft.

Vanuit Gods grote Liefde
kom je bij de kribbe.
Vanuit de kribbe
kom je bij het kruis.
Daar mogen wij schuilen
en worden wij verwarmd
en verlicht door het vuur
van de Heilige Geest.
Zo is Jezus voorgoed in ons hart.

Hij is de opgestane Heer.

Leni.

leni@vanmarion.nl

De boodschap is…

De boodschap is……..


De boodschap van Kerstmis

is Kindje en mooi.
Van engel en herder
van kribbe en hooi.

De boodschap van Kerstmis
is vrede en recht.
Van Jezus en liefde
van waarheid en echt.

Wij willen geen oorlog
geen leugens geen nood.
Maar vrijheid en vreugde
schoon water en brood.

De boodschap van Kerstmis
begint heel dichtbij.
Met waarheid en liefde
voor Jezus van mij.

Met liefde van Jezus
voor jou en voor mij.

door:Leni.