Kerstmis is goud.

Scannen0401

 Kerstmis is goud.

Kerstmis is
Jozef en Maria op de ezel
is  het kindje Jezus in de kribbe
is de engelen die zingen
is  ere zij God in de Hoge
is  herders in het veld
is  een grote stralende ster
aan de hemel
is  wijzen die uit
het oosten komen
is  mirre wierook en goud
is elkaar het kerstverhaal
vertellen
is weten dat God van jou houdt.

Leni.

Tekst uit Jesaja 9:5 uit NBV.
Een Kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op Zijn schouders.
Deze namen zal Hij dragen:
Wonderbare Raadsman,Goddelijke Held,
Eeuwige Vader,Vredevorst.

leni@vanmarion.nl

(2009)