Geen dag zonder Gods genade.

Geen dag zonder Gods genade.

Lang geleden
kwam
Jezus
als een Kindje
naar de aarde.
Was Hij de Verkondiger
van Gods Woord.
Werd Hij onze Verlosser
aan het kruis.
Als Heilige Geest kwam Hij
in mensenharten wonen.

Jezus is er nog steeds.
Verkondigt nog elke dag
Gods Woord.
Hij is ook vandaag
onze Verlosser
en voorbeeld van Liefde.
Omdat Jezus niet dood is
maar LEEFT.

(Hebreeën 13-8 uit NBV)
(Jezus Christus blijft dezelfde,
gisteren,vandaag en tot in eeuwigheid.)

Leni.

leni@vanmarion.nl

(2008)