Jezus bracht licht in het duister…

774a-2-gekl-2

Jezus bracht licht in het duister.

Door Jezus komst
werd het licht in de wereld.

Door Jezus kunnen wij nu zien
wat eerst verborgen was.

Door Jezus wordt alles
aan het licht gebracht,

ook wat wij zelf liever
zouden verstoppen,
zo dat niemand
het te weten komt.
Dit gaat dus niet
over licht en donker,
over dag en nacht,
maar over Het Licht van Jezus,
over het licht en duisternis
in ons hart.

leni@vanmarion.nl