Jezus bracht licht in het duister…774T

774a-2-gekl-2

Jezus bracht licht in het duister.

Door Jezus komst werd het licht in de wereld.
Door Jezus kunnen wij nu zien wat eerst verborgen was.
Door Jezus wordt alles aan het licht gebracht,
ook wat wij zelf liever zouden verstoppen,
zo dat niemand het te weten komt.
Dit gaat dus niet over licht en donker,
over dag en nacht,
maar over Het Licht van Jezus,
over het licht en duisternis in ons hart.

leni@vanmarion.nl