Tek 184+Hoe groot is God

Hoe groot is God!

Groot .. groter… en nog groter…
tot in het oneindige…
God houdt nooit op met groeien.
Steeds meer zullen mensen van
Gods grootheid ontdekken.

Maar nooit zolang wij op aarde zijn,
zullen we alles van die grootheid zien,
want God gaat maar door en door
en wordt steeds groter voor ons.
Beseffen wij wel dat ALLES
wat wij ontdekken God is??

In het allerkleinste
en in het aller grootste.

God de Almachtige!!
God is overweldigend!!
God is de Enige levende God!!