Schrijven.

511mm-4mmm-geklSchrijven.
Uw liefde Heer, daar wil ik
heel graag over schrijven,
maar dat kan ik niet.
Uw Woorden heb ik daar voor nodig,
alleen U kunt ze mij geven in mijn hart.
Uw grootheid in het kleine
boeit mij iedere dag opnieuw.
Verbazing en verwondering,
strijden om het hardst.
Wat ik ook zie en wat ik hoor,
het is van U.
U schiep de vogels en de vissen…
Ik kijk en luister…U bent daar.

Een mier als een harde werker..
Een vlo als springer..
Een spin als wever..
Een bij als bevruchter..enz..

U heeft niets gemaakt
wat niet nodig is.
U heeft niemand geschapen,
die niet in Uw plan past.

Ik heb geen woorden om de Grootheid
van Uw liefde te beschrijven.
UW LIEFDE IS ZOooo GROOT!!!
Dank U wel daar voor!

leni@vanmarion.nl