1 Korintiërs 15:20-22

1Korintiërs 15:20-22 NBV
Maar Christus is werkelijk
uit de dood opgewekt,

als de eerste van de gestorvenen.
Zoals de dood er is gekomen door een mens,
zo is ook de opstanding uit de dood
er gekomen door een mens.
Zoals wij door Adam allen sterven,
zo zullen wij door Christus
allen levend worden gemaakt.