Maleachi 3:20


Maleachi 3:20 NBV

20.Maar voor jullie die ontzag
voor Mijn Naam hebben
zal de zon stralend opgaan,
de zon die gerechtigheid brengt
en genezing in haar vleugels draagt.
Huppelend als kalveren die op stal
hebben gestaan zullen jullie naar buiten komen

 

Zon..Zee..Zand..

Zon.. Zee.. Zand..

Zon, zee en zand..
gaan hand in hand..
op deze stralende dag.

Wolken, lucht en wind..
een spelend kind..
met een blijde lach.

Zon, zee en zand..
gaan hand in hand..
op deze stralende dag….

Een mens wikt,God beschikt

scannen0613

Een mens wikt,God beschikt.

Ik geloof in HET PLAN van God!

Ik kan echt niet om Gods liefde heen.
Ik heb zoveel van Hem ontvangen.
Als ik iemand over Hem en mij vertel,
zie ik onbegrip en hoor ik soms zelfs afweer
over hoe ik mijn geloof in God ervaar.
Een mens wikt en God beschikt!

Zo kan God toch niet zijn,wordt er gevraagd.
Hij is toch Liefde??
Ja,God is Liefde!!
Het leven gaat niet van een leien dakje
en  de zon
schijnt niet altijd.
Je kan God zo intens van binnen ervaren,
juist soms zo in hele diepe dalen.
Dat wil niet zeggen dat de moeilijkheden
dan opgelost zijn.
Of dat er dan geen verdriet meer is.
Maar dat je God op zo’n moment
zo intens ervaart,geeft veugels,
geeft moed om door te gaan.
Geeft strijdlust om te vechten,
zodat je weer rechtop kunt staan.
Gesteund door Zijn kracht.
Ik geloof in HET PLAN van God!

Leni.

leni@vanmarion.nl

Spreuken 16:9 uit NBV.
Het hart des mensen overdenkt zijn weg,
maar de Here bestiert zijn gang.

Vriendschap door Jezus T899

Vriendschap door Jezus.

Samen praten over wat ons bezwaard..
Elkaar vertellen
over de bijzondere momenten met God..
Samen blij zijn en verheugd..
Samen huilen als er verdriet is..
Naar elkaar luisteren..
elkaar begrijpen..
Soms zelfs elkaar in liefde vermanen..
Door zo’n contact met elkaar ontstaat er soms iets
waardoor er inzicht komt en licht gaat schijnen
op de vragen die er waren,
zoals een deur die langzaam open gaat
waarachter de boodschap van Jezus te vinden is…
Dan wordt er gejubeld over het 1+1=3
want Jezus was erbij!!!

 

Elke dag opnieuw(2) T945


Elke dag opnieuw(2)

Elke dag opnieuw
laat God mij verbaasd zijn over Zijn grote Liefde..

Elke dag opnieuw
over laadt God ons met Zijn Genadegaven..

Elke dag opnieuw
is God het absolute middelpunt..

Elke dag opnieuw
ben ik verwonderd over Gods Scheppingskracht!!

leni@vanmarion.nl