5. Samen praten…Tek 34

5.Samen praten..

Samen onderste boven zijn van wat ons overkomt…
Samen huilen..
Samen weer opkrabbelen..
Samen lachen..
Elkaar alles vertellen…echt alles!!
zodat er niets meer verborgen is voor elkaar.
Naar elkaar luisteren
zonder commentaar of goede raad.
Luisteren naar elkaars verdriet, dat zo verschillend is..
En toch ook de vreugde in dit alles mogen zien…
Je met elkaar verbazen als je in dit alles
Gods Hand mag zien…..
en daar samen voor op de knieën gaan
om God te danken….
Samen vertrouwen dat het goed is,
hoe dan ook!,omdat je samen weet ,
we zijn in Gods Handen.

Hij leidt ons op de Weg
die Hij voor ons bedacht heeft.
Samen praten over dit plan van God.
Wij wikken en wegen maar God beschikt….

4.Samen praten.. +T902


4.Samen praten…

Samen praten over Gods plan.
Samen zoeken waar en hoe dat in de Bijbel beschreven is.
Hoe vaker je zoekt, hoe meer je vind over Gods plan.
Hoe meer je de leiding van God gaat ontdekken.
Alles komt uit Zijn Hand en niet uit die van mij…
—-
Zouden wij het goede van God aannemen
en het kwade niet??(Job 2:10 NBG)

De HEER zei:
Wie heeft de mens een mond gegeven?
Wie maakt iemand stom of doof,
ziende of blind?
Wie anders dan IK de HEER?
(Exodus 4:11 NBV)

Hij laat zien…Hij maakt blind….

leni@vanmarion.nl

3. Samen praten…+T882

3.Samen praten..

Samen praten over het plan van God.
Elkaar vertellen dat er niets voor niets gebeurd,
omdat het past in Zijn plan.
Dat is voor mij een troost, een houvast…
…Ja, ook dat hele erge past in Zijn plan.
Dat is wat ik geloof….dat geeft mij rust….

En samen met iemand hier over kunnen praten,
met iemand die dit ook zo beleeft, is zo bijzonder,
dat is zo’n grote vreugde…!!!
Onvoorstelbaar, dat kan alleen van God zijn…
Je zo samen verheugen over God en Zijn plan….
Zijn plan dat Hij heeft met ieder mens,
Zijn plan dat Hij heeft met mij en…ja ook met jou…………
Met heel Zijn wereld!!

Leni@vanmarion.nl

 

2.Samen praten.. + T892

2.Samen praten..

Samen praten over het plan van God.
Je samen verbazen over de leiding van God in het leven.
Over hoe alles als een puzzel in elkaar past,
elk stukje afzonderlijk is daar voor nodig.
Elk stukje van de puzzel, elk mens dus,
heeft zijn eigen unieke betekenis
in het hele grote geheel.
Iedereen heeft zijn/haar eigen kleine plekje
in het hele grote plan van God.
Alles echt alles is nodig…voor Zijn doel!!

Samen praten over Gods plan maakt je zo blij,
Zijn Liefde samen kunnen delen, dat is de vreugde van God.

leni@vanmarion.nl

1.Samen praten.. + T 911

1.Samen praten..

Samen praten
over het plan van God.
Je samen verbazen over
Zijn liefde voor mensen.
Je samen verwonderen over Zijn Schepping,
over het allerkleinste detail
of juist over het allergrootste.
Over hoe alles zo precies in elkaar past.
Dit allemaal heeft geen mens kunnen bedenken
dat kan alleen God!!

leni@vanmarion.nl

Regen+T31

Regen.

De zon verdwijnt achter de wolken
het wordt donkerder…
het zonlicht is verdwenen
en het wordt koud…

Soms voelt mijn hart dit ook geestelijk.
Ik weet dat God er altijd is,
net zoals dat de zon er altijd is,
maar soms voelt het alsof God Zich
achter dikke wolken heeft verborgen.
Mijn hart voelt koud en kil.

Na een dikke regenbui gaat de zon weer schijnen
en is er soms zelfs een regenboog te zien….
Na een flinke huilbui merk je Gods Liefde weer op
in soms hele kleine dingen, zoals bv de regenboog…

Maar om het verschil tussen warm en koud te ervaren
zal het soms dikke tranen regenen.
(29-03-2018)

Kruisje

Kruisje.

Ik besef nu ik mijn kruisje
in mijn handen heb en steun zoek…
dat God mij altijd zo vasthoudt!
Hij koestert mij als een kostbare schat.
Dat mag mijn houvast zijn op dit moeilijke moment
waarom ik mijn kruisje in handen nam.

God houdt mij ook vast
als ik mijn kruisje weer heb opgeborgen.
Altijd!!!

Samen delen T 902

Samen delen…
2 harten, beide zijn ze geestelijk gewond,
inmiddels is in de wonden de Heilige Geest te zien.
Beide hebben het blad van het nieuwe leven ontvangen,
het is geplant op de bodem van hun hart.
Door het samen delen ontstaat er begrip,
is er het weten hoe pijnlijk het allemaal is,
maar zien ook met elkaar vol vreugde
nieuwe kansen ontstaan.

Heel soms kom je zo iemand tegen….

leni@vanmarion.nl

Kan T 901

Kan.

Een oor
het luistert
het hoort
het is zo belangrijk
om gehoord
te worden
zo belangrijk
dat er iemand is
die naar je
luisteren wil
maar ook….kan
En dat kan alleen maar
als God het gegeven heeft.

Een hart
dat zich
openen kan
dat kan alleen
als God het geeft
Je verdriet delen
zeggen wat je voelt
vertellen over je pijn
over je zorgen
Het is zo bijzonder
als een hart
een oor vind.
Door en met God
kan het!!

1+1=3

leni@vanmarion.nl

Nieuw leven in Christus T29

Nieuw leven in Christus.

De steen is weggerold, het graf is leeg………

Gods Geest  is neergedaald
en in ieders hart gekomen.
Altijd is God er en overal is Hij bij,
in elke situatie.
Nooit zijn wij sinds ons prille bestaan
zonder Hem geweest.
Hij heeft ons gewild en gemaakt.
Als je mag gaan beseffen
wat dat echt voor jou betekent,
dan is dat/wordt dat je nieuwe leven,
dat je van God ontvangt.
Je bent je bewust, je ervaart,
je voelt dat God er altijd is,
elk moment van de dag.
Je nieuwe leven in Christus.

Samen eten.. samen drinken..T729


Samen eten.. samen drinken..

Samen eten van het zelfde brood..
Samen drinken van de zelfde wijn..
Samen zitten aan de zelfde tafel..
Samen het zelfde gebed bidden..
Samen de zelfde liederen zingen..
Samen zijn in de zelfde Kerk..
Samen de zelfde God dienen..
Alles het zelfde..
Maar toch..
zal het gevoel voor iedereen anders zijn..
Want elke relatie van God en mens is uniek!!
Dus nooit hetzelfde!
Iedereen mag hierin zichzelf zijn…..

leni@vanmarion.nl

Die ene dag.

Die ene dag.

Die ene dag riepen mensen;
Hosanna voor de Heer.
(Palmpasen)
Een andere dag riepen ze;
kruisigt Hem.
(goede vrijdag)
Ook ik prijs mijn Heer
en zing voor Hem mijn lofgezangen.
Maar soms kruisig ik Hem
door mijn eigen weg te gaan.
Door die innerlijke stem
in mij te negeren,
wijs ik Hem af.

In één mens
in één hart.
Eerst Hosanna
(Marcus 11:9)
dan kruisig Hem(Lucas 23:21)

Jezus zei;
Vader vergeef het hun
ze weten niet wat ze doen
.(Lucas 23:34a)

GOEDE VRIJDAG!!

Leni.
(teksten uit NBV)
(28-03-2013)

Ik zie: Tekening 901

Ik zie:
Een kan als: Het kan met God
Een oor als:Luisteren>horen
Een duif als: Gods Aanwezigheid>Heilige Geest
Ook als: Trouw zijn
Een hart als: Iemand die zich opent voor de ander
Twee bladeren als: Twee mensen
De butsen op de kan als: Kwetsbaar zijn

Laat jouw lichtje stralen T976

Laat jouw lichtje stralen.

Laten wij niet meer zoveel praten
over het negatieve van de duisternis,
maar laat ons het positieve van het Licht uitdragen.

Laten wij niet meer zoveel praten over de fouten van anderen
of over het verkeerde van onszelf.
Daar stierf Jezus immers voor!….
Maar laten wij elkaar vertellen over Jezus,
tegen elkaar zeggen dat Hij het grootste Licht in de wereld is.
Dat
Hij  gekomen is om al wat donker is, te laten verdwijnen.
Hoe meer duisternis er verdwijnt hoe meer licht er te voorschijn komt.
Laten we praten over het plan van God dat Hij met de wereld heeft.
Laten we samen op zoek gaan naar Gods doel met ons leven….

Laat je lichtje stralen, dan wakkert ook het licht aan bij je naaste.
Door al het negatieve zou  zomaar het kleine lichtje van de ander
en van jezelf kunnen doven.

Door met elkaar positief te praten wakkert  het vuur van het licht aan.
Het wordt lichter….
Door samen negatief te praten zal het vlammetje van het licht
langzaam aan kleiner worden en zou het zelfs kunnen doven.
De duisternis neemt toe….

Wat zou dat jammer zijn……………

1 Tessalonicenzen 5:19
19.Doof de Geest niet uit

Matteüs 5:14A
14A.Jullie zijn het licht in de wereld.
uit NBV

 

Luisteren T892

Luisteren.

Luisteren naar de nood van de wereld..
Luisteren naar de nood van een zieke..
Luisteren naar de nood van je kind..
Luisteren/Lezen
Luisteren om de nood met je hart te verstaan..
Pijn voelen om dat machteloze gevoel
wat diep in je hart een plaats veroverd.
Je oren doen pijn..
Je hart krimpt ineen..
Je gedachten zijn in beslag genomen
door de nood van de ander..
Je kunt niets doen…
Luisteren en bidden is alles wat je kunt doen,
is alles wat je te geven hebt….

Mijn dankbaarheid T904

 Mijn dankbaarheid.

Mijn dankbaarheid  stijgt op naar boven…
Mijn dankbaarheid  stijgt op naar God….
Ik dank Hem voor  verhoorde gebeden…
Ik dank Hem ook voor de dingen die anders gingen….
Ik dank Hem voor  Zijn Aanwezigheid
Ik dank Hem voor  het inzicht in problemen…
Ik dank Hem voor  al mijn Zegeningen…
Ik dank Hem voor  de lessen van het leven…

Mijn dankbaarheid  stijgt op naar boven…
Mijn dankbaarheid  stijgt op naar God…

Vader dank U wel voor alles!!

leni@vanmarion.nl