Goede Vrijdag

Goede Vrijdag.

Vader in de Hemel,
dank U wel voor deze dag,
voor Goede Vrijdag.

Dank U wel voor Jezus,
die voor mij/voor ons,
aan het kruis is genageld.

Hij stierf voor mijn/onze zonden
en door Hem zijn wij verzoend met U.

Dank U wel
voor Uw onvoorwaardelijke liefde.