Goede Vrijdag

Goede Vrijdag.

Vader in de Hemel,
dank U wel voor deze dag,
voor Goede Vrijdag.

Dank U wel voor Jezus,
die voor mij/voor ons,
aan het kruis is genageld.

Hij stierf voor mijn/onze zonden
en door Hem zijn wij verzoend met U.

Dank U wel
voor Uw onvoorwaardelijke liefde.

 

Dank U Vader…

Dank U Vader, dat ik voelen mag..
Dank U voor gevoelens van liefde..
maar ook van haat, zo leer ik het verschil
van wat fijn voelt en wat niet.
Dank U Vader, voor gevoelens van vrede,
maar ook van onwil, zo leer ik het verschil
van wat goed voelt en wat niet.
Vader dank U wel, dat ik van U leren mag,
zodat ik steeds meer verlang
naar Uw Vrede en Rust in mijn hart.

 

Vader, U laat mij…


Vader, U laat mij wonderlijke dingen
in deze tekening zien>

Als eerste zie ik de tulp>
De bol moet eerst in de aarde gepoot worden.
Sterven in de aarde…
Voordat het als tulp gaat groeien en bloeien.
Het laat me denken aan de opstanding van Jezus>
Ik, als bol, moet  mijn oude ik afleggen
voordat ik kan groeien en bloeien tot eer van God>
Ik zie in het dichtgevouwen blad van de tulp
ook biddende handen>
De tulp zou ook het Pinkstervuur kunnen zijn.
De uitstorting van de Heilige Geest,
als tongen van vuur>
Het hart is in alle rust en vrede
en kostbaar als een parel voor God>
Gods Geest als duiven met jong blad in de snavel,
overal Aanwezig om het hart te leiden
naar de Weg van Jezus>
Ik zie ook dat ik mijn pijn bij Jezus  mag brengen>
Wat heeft U mij veel gezegend!!!
Ook met kleine kadootjes als pareltjes,
dank U wel dat U ze mij liet zien>
Wat bent U onmetelijk groot en liefdevol …..

 

Vader, U maakt mij….

Vader, U maakt mij zomaar
door deze tekening bewust van
al mijn Zegeningen
die U mij gegeven heeft.
Wat zijn het er veel…..
Ik heb geprobeerd om ze
één voor één te tellen,
maar het zijn er zo veel….
ik ben de tel kwijt geraakt…
Zo vaak ben ik hieraan
voorbij gegaan…..
Dus Vader,
dank U wel voor deze tekening!!

 

 

 

Vader,U laat mij….


Vader, U laat mij
in deze tekening een vlam zien.
Een vlam als: licht van Jezus,
met een hart erin.
Een hart als: Liefde van God,
waarin twee duiven als:
mensen die van elkaar houden.
Een opening met scherpe randen als: pijn.
Waarin het kruis van Jezus zichtbaar is.
Jezus is in die pijn en verdriet Aanwezig.
Een blad als: een hand,
op de bodem van het hart
vol met kostbare parels als: Zegeningen.
In de punt van het hart zijn zaadjes te zien als:
Gods Woord……..

Vader,dank U wel!

 

Vader, U laat me…


Vader,U laat mij in deze tekening,
vleugels zien,als Uw bescherming voor mij,

die overgaan in de bogen van de regenboog.
Uw belofte,na regen komt zonneschijn.
De bogen gaan over in het hart van Uw Liefde,
waarin ik zijn mag wie ik ben.
De duif als de Heilige Geest met het blaadje
als nieuw leven,een leven met U.
Na verdriet zal er weer vreugde komen.
Het kruis als Jezus die stierf voor mij,
voor ieder mens.
Zodat eens alles goed komt!!
Wat een LIEFDE!!

Vader,dank U wel!!

Vader,dank U wel…


Vader, dank U wel,
dat U mij door een tekst,
die ik las,corrigeert!
Dat U mij me bewust laat worden
dat ik verkeerd bezig was.
Ik kan dit niet….
ik kan dat niet….
in plaatst van dat ik de Zegeningen tel
van de dingen die ik wel kan en mag doen.

Vader, U liet me zien wat ik WEL kan.
Dank U wel!!

Vader,U laat mij…

Vader,U laat mij een bloem zien,
met drie blaadjes samen,
ze zijn met elkaar verbonden
door het hart,de duif en de vis.
En drie zijn er alleen.

Aan de steel zie ik twee blaadjes als:
twee uitgespreide armen:Kom maar bij MIJ!!
De bloem staat in een fles als:
ik heb God nodig om te blijven staan.
Ik zie de vis als: leven in de oceaan.
Ook zijn er luchtbelletjes te zien als:
zuurstof voor mens en dier en bloemen.
De  duif zie ik als:
een vogel die boven de aarde vliegt.

Bovenin zie ik het hart als:de Liefde van God
voor al wat leeft,

Liefde voor al! Zijn schepsels,
op de aarde, onder de aarde en boven de aarde.

Vader, dank U wel voor Uw Liefde!

Vader, ik zie…


Vader, ik zie in deze tekening 
een kostbaar plaatje door de twee parels.
Een duif met tak in de snavel
en een hart dat het blad
van het nieuwe leven koestert

en het een plek heeft gegeven..
Via de duif ,als Heilige Geest, ontvangen..
Vreugde van God
zie ik in de vleugels en de staart.

Vader,dank U wel!

Vader, U laat mij….


Vader, U laat mij wonderlijke dingen
in deze tekening zien.
>Als eerste zie ik de tulp.
>De bol moet eerst in de aarde gepoot worden.
Sterven in de aarde….
Voordat het als tulp gaat groeien en bloeien,
het laat me denken aan de opstanding van Jezus.
>Ik als bol moet  mijn oude ik afleggen
voordat ik kan groeien en bloeien tot eer van God.
>Ik zie in het dichtgevouwen blad van de tulp
ook biddende handen.

>De tulp zou ook het Pinkstervuur kunnen zijn.
De uitstorting van de Heilige Geest, als tongen van vuur.
>Het hart is in alle rust en vrede
en kostbaar als een parel voor God.

>Gods Geest als de duiven met jong blad,
overal Aanwezig om het hart te leiden naar de Weg van Jezus.
>Ik zie ook dat ik mijn pijn  bij Jezus mag brengen.
>Vader, wat heeft U mij veel gezegend!!!!
Kleine kadootjes als pareltjes,
dank U wel dat U ze mij liet zien.


Wat bent U onmetelijk groot en liefdevol!!
Vader, dank U wel!!

Vader, U laat mij zoveel zien…

Vader, U laat mij
in deze tekening alles zien,

wat ik nodig heb.
Ik zie: Het kruis van Geloof..
Het anker van de Hoop..

het rode hart van Liefde..

Ik zie: Het gele hart
van Uw warme Liefde..
die als een warme deken
over mij is uitgespreid..
De witte duif zie ik:
Als de Heilige Geest
Die altijd Aanwezig is..
Maar ook als Uw trouw
die nooit beschaamd wordt..
Het blad zie ik:
Als het nieuwe leven dat ik
van U ontvangen heb
met alles wat ik nodig heb..
De blauwe parels zie ik:
Als mijn vele Zegeningen….

Vader, dank U wel!!!

 

 

Gevoelens

Gevoelens

Dank U Vader, dat ik voelen mag..
Dank U voor gevoelens van zeker weten
maar ook van twijfel,
zo leer ik het verschil
van wat fijn voelt en wat niet.
Dank U Vader,
voor gevoelens van vrijheid,

maar ook van angst,
zo leer ik het verschil
van wat goed voelt en wat niet.
Vader dank U wel
dat ik van U leren mag,

zodat ik steeds meer verlang
naar Uw Liefde en Vrede in mijn hart.