Gedicht bij 552 Vader,dank U wel


Vader,dank U wel,
voor de verwondering en verbazing
over wat U mij laat doen…
Ik kan soms zo maar verrukt zijn
als een tekening af is
en zie wat er tevoorschijn is gekomen…..
Wow,wat is Hij  mooi!!

Ik zie hier een hart
met heel veel Zegeningen…
In vuur en vlam zijn ….
Omdat de Heilige Geest mij
het nieuwe leven heeft gebracht…
Blijdschap…
ondanks dat er ook pijn te zien is….
Vader,dank U wel!!

Gedicht bij 194 Vader,dank U wel…


Vader,dank U wel,
U laat mij in deze tekening zien,
dat er een muur gemetseld lijkt
voor de liefde,

je kunt er niet bij,
je voelt je verlaten en alleen…
Maar ik zie toch,de duif,door alles heen,
de duif,als de Heilige Geest.
En waar de Heilige Geest is,
daar bent U..!!!!

 

Gedicht bij 513 Vader,dank U wel…


Vader,dank U wel,
dat U mijn levensloop
in deze tekening laat zien.
U laat me zien hoe U mij daarin leidt
en mij de Weg wijst naar de Waarheid,
door de Heilige Geest,
die in mijn hart verankerd is.
U ziet mij, U kent mij,U weet mijn naam….
U bent altijd en overal bij mij…
Vader,dank U wel.

Gedicht bij 561 Vader,U laat mij..

Vader , U laat mij
in deze tekening een hart zien
als Uw Liefde.

Waarin ik verblijven mag.
De tranen van mij,
die ook bij het leven horen,
heeft U bewaard als kostbare parels.
Ik zie een kruis,waaraan Jezus
voor mijn zonden gestorven is.
Ik mag nu met heel mijn vernieuwde wezen bij U zijn,
met al mijn pijn,verdriet en onhebbelijkheden
heeft U mij in Uw armen gesloten.
U heeft het zaad van geloven gezaaid.
Vader ,dank U wel!!

Gedicht bij 560 Vader,U laat mij………

Vader,U laat mij in deze tekening
een vlam zien
van het Pinkstervuur als de uitstorting 

van de Heilige Geest.
En de duif met het blad van het nieuwe leven

wat daardoor ontstaat.
Ik huil tranen van vreugde
om wat dit allemaal betekent.
Het kruis
als Jezus,Uw Zoon,met Hem en door Hem

opnieuw geboren zijn.
Vader,dank U wel!

Gedicht bij 556 Vader,U laat mij….

Vader,U laat mij de vleugels
van Uw bescherming zien,
die overgaan in de bogen van de regenboog,

Uw belofte na regen komt zonneschijn.
De bogen gaan over in het hart van Uw Liefde,
waarin ik met mijn pijn en verdriet en alles welkom ben.
De duif als Heilige Geest met het blaadje

van een nieuw leven met U.
Het kruis als Jezus die stierf voor mij,
voor ieder mens,
zodat eens alles goed komt!!
Wat een Liefde!!
Vader,dank U wel!

Gedicht bij 574 Vader,U laat mij….

Vader,U laat mij
in deze tekening zien,
dat 
Uw hart open is voor mij. 
Ik zie het kruis
waaraan Jezus stierf voor mij.

De Heilige Geest zie ik.
Mijn nieuwe leven met U.
Mijn leven over bergen en door dalen.
U hoort mij.
Ik zie al mijn Zegeningen.
Alles vanuit Uw grote Liefde!

Vader,dank U wel!!

Gedicht bij 593 Vader, ik zie….


Vader,Ik zie in deze tekening
dat dit hart in stukken uit elkaar gevallen was.
Door allerlei situaties kan dat zomaar gebeuren.
Maar ik zie ook,dat U de stukken van dat hart,
met Uw Liefde weer aan elkaar hebt gezet…..
Door de littekens is het nu
een heel bijzonder en kostbaar hart geworden …

Vader,dank U wel,
dat U ook mijn hart genezen hebt…

Gedicht bij 562 Vader, U laat mij…..

Vader, U laat mij de vlam
van Pinksteren zien
en een hart dat zich warmt aan de liefde.
Door het het kruis is het begonnen.
Jezus stierf voor de zonde van de wereld,
Hij stond op uit het graf
en steeg op naar U,Zijn Vader.

Uw Heilige Geest werd uitgestort
en kregen wij een nieuw leven,
door U gegeven.
Vader, dank U wel!

Gedicht 130 Heer, ik dank U..


Heer, ik dank U voor de dagelijkse dingen.
Het lijkt allemaal zo gewoon,
maar dat is het niet.
Heer, ik wil U prijzen om wie en wat U bent voor mij.
Heer, ik wil U loven
U bent zo groot en machtig.
U maakt heel de Schepping zo prachtig.
De vreugde om het voorjaar
stijgt op in mijn ziel..

Vorig jaar 2018 + Tek 155

Vorig jaar 2018

Vader, in de Hemel,
wat was U in het afgelopen jaar dichtbij ons.
Daardoor was ik in mijn zwakheid sterk,
kon ik in mijn ziek zijn blijven staan.
Mocht ik vertellen over Uw hulp
in de moeilijke dagen.
Kon ik doen waar ik eigenlijk geen kracht voor had.
Vader, het was een  bijzonder wonderlijk jaar,
van het begin tot het eind.
Vader, dank U wel!!

Een nieuw jaar is inmiddels begonnen.
Ik zie er naar uit.

Vlam+ Tek 167

Vlam

Vlam van Gods Geest
U verdreef het donker van de angst
uit mijn hart.

Vlam van Gods Geest
U verlichtte mijn hart
met Uw liefde en vreugde…

Vlam van Gods Geest
mijn hart staat in vuur en vlam
van dankbaarheid!!

Mijn dankbaarheid T904

 Mijn dankbaarheid.

Mijn dankbaarheid  stijgt op naar boven…
Mijn dankbaarheid  stijgt op naar God….
Ik dank Hem voor  verhoorde gebeden…
Ik dank Hem ook voor de dingen die anders gingen….
Ik dank Hem voor  Zijn Aanwezigheid
Ik dank Hem voor  het inzicht in problemen…
Ik dank Hem voor  al mijn Zegeningen…
Ik dank Hem voor  de lessen van het leven…

Mijn dankbaarheid  stijgt op naar boven…
Mijn dankbaarheid  stijgt op naar God…

Vader dank U wel voor alles!!

leni@vanmarion.nl

 

Goede Vrijdag

Goede Vrijdag.

Vader in de Hemel,
dank U wel voor deze dag,
voor Goede Vrijdag.

Dank U wel voor Jezus,
die voor mij/voor ons, aan het kruis is genageld.
Hij stierf voor mijn/onze zonden
en door Hem zijn wij verzoend met U.

Dank U wel voor Uw onvoorwaardelijke liefde.

 

Dank U wel.

467-4-geklDank U wel.

Vader dank U voor mijn boosheid,
voor de schaamte die ik
daarna voelde….
Het bracht me zo dicht bij mezelf.
Het bracht me ook zo dicht bij U…

Wat ben ik toch een bofferd
dat ik iemand in mijn leven heb
die naar mij luisteren wil
en mijn tranen droogt.

Iemand die me raad geeft
die mij vermaant
die mij er op wijst
waar ik in de fout ging…
en die ondanks al mijn boosheid
gewoon van mij blijft houden.

Vader, dank U wel voor zo’n groot cadeau..
Vandaag ben ik met hem 43 jaar getrouwd.

Want.


Want.

Heer Jezus,
U bent mijn Koning,
U droeg een doornenkroon.
U bent mijn Redder,
U ging voor mij aan het kruis.
U bent mijn Gids,
Uw Heilige Geest wijst mij de Weg.
U bent mijn Verlosser,
U vergaf mijn zonden.
U bent mijn Genezer,
U genas mij van heel veel pijn.
U bent mijn geweten,
U laat mij voelen wat goed is of fout.
U bent mijn Beschermer,
U gaf de wapenrusting.
U bent mijn Ontfermer,
bij U ben ik veilig.
U bent mijn kracht,

U geeft mij moed als ik zwak ben.
U bent mijn Bron,
U vult mij als ik leeg ben.
U bent mijn Trooster,
U troost mij als ik verdrietig ben.
U bent mijn Inspirator,
U laat mij tekenen en schrijven.
U bent mijn Vrede,
U geeft mij rust in alle hectiek en onrust.
U bent zelfs mijn Vuilnisbak,
als er iets niet goed is in mijn hart
mag ik het bij U brengen,
U stort dan mijn vuil in de diepste oceaan..

Allemaal woorden van Liefde waarmee U zegt:
IK hou onvoorwaardelijk van jou!!

Heer Jezus,dank U wel….

leni@vanmarion.nl

 

Dankbaarheid.

Dankbaarheid.

Dankbaarheid
en vertrouwen,
dat is wat God van ons vraagt.
Dankbaarheid
voor alle zegeningen.
Maar ook..
danken voor de beproevingen.
Vertrouwen op God
dat Hij weet wat Hij toelaat.
Ondanks en dankzij dat alles,
je leven
in Zijn Handen weten.

Vader, dank U wel voor alles!

Leni.

leni@vanmarion.nl

Dank.


Dank.

Vader, dank U voor Uw liefde,
dank U dat U zoveel van mensen houdt.
Vader, dank U voor het licht van de dag,
voor het kunnen rusten in de nacht.
Vader, dank U voor de liefde van mensen.
Dank U voor Uw Schepping,
we raken er nooit op uitgekeken.
Telkens weer mogen we vol verbazing
iets nieuws ontdekken.
Vader, dank U voor de seizoenen,
voor de wisselingen in de natuur,
voorjaar, zomer, herfst en winter,
net zoals er de wisselingen zijn in een mensenleven.
Vader, dank U dat U er altijd bent.
Dank U dat we mogen geloven.
Dank U dat we Uw kinderen heten.
Dank U Vader, voor verhoorde gebeden,
ik sta daar veel te weinig bij stil.
Maar ik dank U ook voor onverhoorde gebeden,
omdat U iets anders in gedachten had.
Dank U wel voor Uw trouw aan mensen,
dank U voor Uw trouw aan mij….

Dank U wel voor ALLES!!

Leni.

leni@vanmarion.nl

Brood en wijn.

Scannen0002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brood en wijn.

Dank U dat wij mogen vieren,
het symbool van brood en wijn.
Dat wij als gemeente samen,
rond Uw tafel mogen zijn.
Het gebroken brood te eten
en het drinken van de wijn.
Dat wij door naar U te komen
weer gereinigd mogen zijn.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Licht.

Licht. 


Here God
ik wil U danken,

voor Uw Zoon die eeuwig leeft.

Hij die onze zonden wegnam

en ons nieuwe kansen geeft.

Hij kwam daarvoor naar de aarde,

als een Kindje teer en klein.

Om ons op Uw Weg te wijzen,

waar het altijd licht zal zijn.

Leni.

leni@vanmarion.nl

(2007)

Uw Genade.

 

Uw Genade.

Vader,
U maakt mij sterk door Uw kracht.
U vult mij met Uw Liefde in mijn zwak zijn.
Want in mijn zwak zijn ben ik sterk door U.
Uw Genade maakt mij opmerkzamer,
maakt mij moediger,
maakt mij zelfbewuster dan ik ben.
Uw Genade laat mij een instrument voor U zijn.
Heel klein en zwak,maar toch:ik mag er zijn.
Door Uw Genade leef ik mijn leven met U.
Met U wil ik zwak zijn……………..
Vader,dank U wel.

Leni.

leni@vanmarion.nl

U bent er.

U bent er.

Vader,
U bent de God van alle mensen.
U bent de Vader van elk kind.
U nam ons aan……
U bewaakt ons en beschermt ons,
U houdt Uw oog op ons gericht,
overal en in alles.
U bent er bij in onze vreugde,
u bent erbij in ons verdriet.
Of dat wij U nu dienen,
of dat wij zijn verdwaalt,
U bent er.

U bent er
vanaf ons allerkleinste begin,
U bent er
als we sterven ……en dan nog………….
U bent er!
En houdt van ons
met Uw onvoorwaardelijke liefde.
Eeuwig.

Vader dank U wel
dat wij Uw kinderen mogen zijn.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Delen.

Scannen0554

Delen.

Dank U Vader in de hemel
wat U doet is altijd goed.
Wilt U mij ook helpen delen
van mijn grote overvloed.
Leer mij naar Uw wil te hand’len
als ik doen mag wat U vraagt.
U gaat met mij langs de wegen
dank U dat U mij dan draagt.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Kracht.

Scannen0556

Kracht.

Here God ik wil U danken
voor Uw troost in mijn verdriet.
Dat U al mijn pijn en moeite
en mijn zondig leven ziet.
Dank U Vader voor vergeving
van de fouten die ik maak.
U geeft mij steeds nieuwe kansen
kracht voor weer een nieuwe taak.

Leni.

leni@vanmarion.nl 

Bevestiging.

Scannen0547

 Bevestiging.

Dank U vader
voor een bemoediging
als ik het niet meer weet.
Als ik in de strijd
van twijfel ben beland,
geeft U mij weer hoop
door een bevestiging,
hoe klein soms ook…..
U laat het mij zien!!

U  kent mij
en weet dat ik Uw bevestiging
zo nodig heb.
Mijn hart  stroomt vol vreugde.

Vader dank U wel,
dat U naar mij omziet
en mij begeleidt bij al wat ik doe.
 

 Leni.

leni@vanmarion.nl

Spreken.

 Spreken.

Dank U Vader in de hemel
voor de woorden die U spreekt,
die wij lezen in de bijbel
waar U zoveel kracht in steekt.
Kracht die wij zo nodig hebben
om in U te blijven staan.
En ook  uitleg kunnen vinden
om met U op weg te gaan.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Blijdschap.

 Blijdschap.

Blijdschap,blijdschap,zoveel blijdschap,
over een verloren schaap.
Dat gevonden werd door Jezus
en  de goede weg weer volgt.
Dat U mij hebt willen zoeken
en weer thuis bracht in de stal.
Daarvoor wil ik U bedanken
voor de blijdschap die ik voel.

U geeft mij zo heel veel warmte
toont Uw liefde elke dag.
Vader wilt U mij ook helpen
dat ik trouw aan U kan zijn.
Dat zal mij alleen niet lukken,
daarvoor ben ik veel te klein.
Maar ik dank U voor
die blijdschap
die alleen van U kan zijn.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Scannen0384

 Tekst uit Lucas 15:4-7 uit NBV.
Jezus vertelde:
Als iemand van u honderd schapen heeft
waarvan er één verloren is geraakt,
laat hij dan niet de 99 andere in de woestijn achter
om naar het verloren dier opzoek te gaan
tot hij het gevonden heeft?
En als hij het gevonden heeft,
legt hij het vol vreugde op zijn schouders
en gaat hij naar huis.
Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen
en zegt tegen hen:Deel in mijn vreugde,
want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was.
Ik zeg u:zo zal er in de hemel meer vreugde zijn
over één zondaar die tot inkeer komt
dan over 99 rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben.