Vrede op aarde.

Scannen0501

 Vrede op aarde.

Tekst uit Lucas 2:8-14 uit NBV.
Niet ver daar vandaan brachten herders
de nacht door in het veld,
ze hielden de wacht bij hun kudde.
Opeens stond er een engel van de Heer bij hen
en werden ze omgeven door het stralende Licht van de Heer,
zodat ze hevig schrokken.
De engel zei tegen hen:Wees niet bang,
want ik kom jullie goed nieuws brengen,
dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen:
vandaag is in de stad van David voor jullie
een Redder geboren.
Hij is de Messias,de Heer.
Dit zal voor jullie een teken zijn:
jullie zullen een pasgeboren kind vinden
dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.
En plotseling voegde zich bij de engel
een groot hemels leger dat God prees met de woorden:
Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft.

leni@vanmarion.nl