1Korintiërs 2:1-5

1 Korintiërs 2:1-5 NBV
1.Broeders en zusters,
toen ik (Paulus) bij u kwam om u
het geheim van God te verkondigen,

beschikte ook ik niet over uitzonderlijke
welsprekendheid of wijsheid.
2.Ik had besloten u
geen andere kennis te brengen
dan die over Jezus Christus-
de gekruisigde.
3.Bovendien kwam ik bij u
in al mijn zwakheid

en was ik angstig en onzeker.
4.De boodschap die ik verkondigde
overtuigde niet door wijsheid,
maar bewees zich
door de kracht van de Geest,

5.want uw geloof moest niet
op menselijke wijsheid steunen,
maar op de kracht van God.