2Petrus 3:13+14

2 Petrus 3:13+14 NBV
Maar wij vertrouwen op Gods belofte
en zien uit naar een nieuwe hemel
en een nieuwe aarde,
waar gerechtigheid woont.
Omdat u hiernaar uitziet,
geliefde broeders en zusters,
moet u zich inspannen om smetteloos,
onberispelijk en in vrede door Hem
te worden aangetroffen–

Uit de Rembrandt Bijbel
2 Petrus 3:13+14
Maar wij verwachten,naar Zijn belofte,
nieuwe hemelen en een nieuwe aarde,
in dewelke gerechtigheid woont.
Daarom geliefden,
verwachtende deze dingen,
benaarstigt u,  dat gij onbevlekt
en onbestraffelijk van Hem bevonden
moogt worden in vrede