>Tekst bij 43 Matteüs 10:29-31

Matteüs 10:29-31 NBV

Wat kosten twee mussen?
Zo goed als niets.
Maar er valt er niet één dood neer
als jullie Vader het niet wil.
Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld.
Wees dus niet bang, jullie zijn meer waard
dan een hele zwerm mussen.