Romeinen 8:26+27 T936


Romeinen 8:26 NBV

26.De Geest helpt ons in onze zwakheid;
wij weten immers niet wat we in ons gebed
tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons
met woordeloze zuchten.
27.God die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen.
Hij weet dat de Geest volgens Zijn wil pleit
voor allen wie Hem toebehoren.