Romeinen 3:10-12 T858


Romeinen 3:10-12 NBV

10.Zo staat er geschreven:
Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één,
11.er is geen mens verstandig,
er is geen mens die Goed zoekt.
12.Allen hebben ze zich afgewend,
heel de mensheid is verdorven.
Er is geen mens die nog het goede doet,
er is er zelfs niet één.