Psalm 119:89-91

Psalm 119:89-91 NBV
89.HEER, voor eeuwig
staat Uw Woord in de Hemel vast.
90.Uw trouw duurt van geslacht op geslacht,
U hebt de aarde gegrondvest en zij houdt stand.
91.Naar Uw voorschriften
blijven Hemel en aarde bestaan,
alles is aan U onderworpen.