Nieuw leven in Christus T29

Nieuw leven in Christus.

De steen is weggerold, het graf is leeg………

Gods Geest  is neergedaald
en in ieders hart gekomen.
Altijd is God er en overal is Hij bij,
in elke situatie.
Nooit zijn wij sinds ons prille bestaan
zonder Hem geweest.
Hij heeft ons gewild en gemaakt.
Als je mag gaan beseffen
wat dat echt voor jou betekent,
dan is dat/wordt dat je nieuwe leven,
dat je van God ontvangt.
Je bent je bewust, je ervaart,
je voelt dat God er altijd is,
elk moment van de dag.
Je nieuwe leven in Christus.