Matteüs 16:22+23 Scan 20

Matteüs 16:22+23 NBV
22.Petrus nam Hem(Jezus)ter zijde
en begon Hem fel terecht te wijzen :
God verhoede het, Heer!
Dat zal U zeker niet gebeuren!
23. Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden:
Ga terug, achter Mij, satan!
Je zou me nog van de goede weg afbrengen.
Je denkt niet aan wat God wil,
maar alleen aan wat de mensen willen.