Johannes 11:39+44.

scannen0711

Johannes 11:39+44 uit NBV.
39.Jezus zei:Haal de steen weg.
Martha de zuster van de dode zei:
Maar Heer,de stank!
Hij ligt er al vier dagen!
40.Jezus zei tegen haar:
Ik heb je toch gezegd
dat je Gods Grootheid zult zien als je geloofd?

41.Toen haalde ze de steen weg.
Daarop keek Hij omhoog en zei:
Vader,Ik dank U dat U Mij hebt verhoord.
42.U verhoort Mij altijd,dat weet Ik,
maar Ik zeg dit terwille van al die mensen hier,
opdat ze zullen geloven dat U Mij gezonden hebt.
43.Daarna riep Hij:Lazarus kom naar buiten!
44.De dode kwam te voorschijn,
zijn handen en voeten in linnen gewikkeld,
en zijn gezicht bedekt door een doek.
Jezus zei tegen de omstanders:
Maak de doeken los en laat hem gaan.