Jacobus 3:18

Jacobus 3:18 NBV
Waar in vrede wordt gezaaid,
brengt gerechtigheid
haar vruchten voort
voor hen die vrede stichten.

Jacobus 3:18
Statenvertaling.
En de vrucht
der rechtvaardigheid
wordt in vrede gezaaid
voor degene,
die vrede maken.