Filippenzen 4:4-6

581a-geklFilippenzen 4:4-6 NBV
4.Laat de Heer uw vreugde blijven;
ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.
5.Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen.
De Heer is nabij.
6.Wees over niets bezorgd,
maar vraag God wat u nodig hebt
en dank Hem in al uw gebeden.
7.Dan zal de vrede van God,
die alle verstand te boven gaat,
uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.