Jacobus 1:16-18 +T 895

Jacobus 1:16-18 NBV
16.Geliefde broeders en zusters,
vergis u niet:17.elke goede gave,
elk volmaakt geschenk komt van boven,
van de Vader van de hemellichten;
bij Hem is nooit enige verandering
of verduistering waar te nemen.
18.Hij wilde ons door de verkondiging
van de waarheid tot leven roepen,
om ons de eersten te maken in Zijn Schepping.