Hebreeën 4:15+16+ T 900

 Hebreeën 4:15+16 NBV
Want de Hogepriester die wij hebben is er Eén
Die met al onze zwakheden kan meevoelen,
juist omdat Hij, net als wij,
in elk opzicht op de proef is gesteld,
met dit verschil dat Hij niet vervallen is in zonde.

 

Jesaja 58:11+T 926


Jesaja 58:11

De HEER zal je voortdurend leiden,
Hij zal je verkwikken in dorre streken,
Hij maakt je botten sterk en krachtig.
Je zult zijn als een goed bevloeide tuin,
als een bron waarvan het water nooit opdroogt.