Handelingen1:8-11.Hemelvaart.

titel 537
Handelingen 1:8-11 uit NBV.

8.Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt,
zullen jullie kracht ontvangen
en van Mij getuigen in Jeruzalem,in heel Judea
en Samaria,tot aan de uiteinden van de aarde.
9.Toen Hij dit gezegd had,werd Hij voor hun ogen
omhooggeheven en opgenomen in een wolk,
zodat ze Hem niet meer zagen.
10.Terwijl Hij zo van hen wegging
en zij nog steeds naar de hemel staarden,
stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen.
11.Ze zeiden:Galileeërs wat staan jullie naar de hemel te kijken?
Jezus,die uit jullie midden in de hemel is opgenomen,
zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie Hem
naar de hemel hebben zien gaan.