Handelingen 17:24+25 T937

Handelingen 17:24+25 NBV
24.De God die de wereld heeft gemaakt
en alles wat er leeft,
Hij die over hemel en aarde heerst,
woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels.
25.Hij laat Zich ook niet bedienen door mensenhanden
alsof er nog iets is dat Hij nodig heeft,
Hij die zelf aan iedereen leven en adem
en al het andere schenkt.