Gedicht 215 Geven van jezelf

Geven van jezelf.

Van jezelf geven aan de ander.
Delen van wat jij ontving.
Delen van de liefde van Jezus.
Die liefde wordt nooit minder,
hoeveel je ook geeft.
Want hoeveel je ook geeft 
je ontvangt steeds meer.

zie 1 Johannes 4:7+8 NBV