Een woord van Jezus.


Een Woord van Jezus.

Een woord over Geloof…
Een woord over Hoop…
Een woord over Liefde…
Zijn woorden van Jezus…

Zijn woorden van troost
van bemoediging…
Zijn woorden van kracht
van beloften…
Zijn woorden van Genade
van vreugde…
Zijn woorden waar aan we

ons vast kunnen houden als we
verdrietig zijn of bang…
In welke situatie we ook zijn

er is altijd een Woord van Jezus!!

 

 

1 Tessalonicenzen 5:8+9


1 Tessalonicenzen 5:8+9 NBV

Maar laten wij,
die toebehoren aan de dag,
op onze hoede zijn,
omgord met het harnas
van geloof en liefde,

en getooid met de helm
van de hoop op redding.

Want Gods bedoeling
met ons is niet

dat wij veroordeeld worden,
maar dat wij gered worden
door onze Heer Jezus Christus.

Liefhebben


Liefhebben.

Als ik Jezus liefheb
verlang ik naar Zijn wederkomst…

Als ik Jezus liefheb
verwacht ik Hem elke dag…

Als ik Jezus liefheb
heb ik ook mijn naaste lief…

Als ik Jezus liefheb
kijk ik uit naar die geweldige dag
die eens gaat komen…

Die Liefde voor Jezus
laat mijn lamp branden
voor Zijn wederkomst…….

Die Liefde voor Jezus
kan alleen God mij geven….

Vanuit mijzelf
schiet ik hierin zo tekort.

Vader, wilt U….

Goede reis


Goede reis!

God reist altijd met ons mee,
Hij is erbij in stormen en gevaren
Hij is er ook
als de Hemel prachtig blauw is,
in vreugde en verdriet 
zijn we nooit
zonder Zijn aanwezigheid!
Zijn we nooit
zonder Zijn Liefde!

Geloof ik dat God de Vader is….

Om eens echt goed
bij mijn geloof stil te staan
stelde ik mezelf deze vragen .

1.Geloof ik dat God de Vader is
en de Schepper van hemel en aarde?

2.En dat Jezus Christus
Gods eniggeboren Zoon is?

3.Geloof ik dat Jezus
gekruisigd en gestorven is
en dat Hij door God gewekt is
en is opgestaan?

4.Geloof ik
dat door het sterven van Jezus
ik bevrijd ben van mijn zonden?

5.Geloof ik dat Christus is opgevaren
naar de hemel
en dat Hij aan Gods rechter Hand zit?

6.Geloof ik dat de Heilige Geest
in mijn hart woont?

7.Geloof ik dat God
onvoorwaardelijk
van mij houdt?

8.Geloof ik dat ik een kind
van God ben?

9.Geloof ik dat God mijn leven leidt,
zoals Hij het voor mij bedacht heeft?

10.Geloof ik echt dat EENS !! …
alles goed komt?

Vader, U laat mij zoveel zien…

Vader, U laat mij
in deze tekening alles zien,

wat ik nodig heb.
Ik zie: Het kruis van Geloof..
Het anker van de Hoop..

het rode hart van Liefde..

Ik zie: Het gele hart
van Uw warme Liefde..
die als een warme deken
over mij is uitgespreid..
De witte duif zie ik:
Als de Heilige Geest
Die altijd Aanwezig is..
Maar ook als Uw trouw
die nooit beschaamd wordt..
Het blad zie ik:
Als het nieuwe leven dat ik
van U ontvangen heb
met alles wat ik nodig heb..
De blauwe parels zie ik:
Als mijn vele Zegeningen….

Vader, dank U wel!!!