De regenboog

De regenboog.

Een boog van kleuren
aan de hemel die
de aarde omarmd.

Heel de wereld past in die cirkel
van Gods Liefde en trouw.

Niemand valt buiten
Gods Liefde.
Niemand valt buiten
Zijn trouw.

Niets en niemand
kan ons scheiden

 van God de Schepper,
de Schepper van alles
en iedereen.

Een boog van kleuren
te zien voor iedereen.

Gedicht 104 Het anker.

Het anker.

Het anker als hoop,
hoop op de toekomst,
hoop op het Koninkrijk van God dat komen gaat.
Daar mogen we naar uitzien.
Daar mogen we voor anker gaan en uitrusten
van onze lange levensreis.
Dat is thuiskomen en nooit meer weg hoeven gaan.
Nooit geen golven meer, geen verdriet, geen pijn…
Gewoon…alleen maar bij God zijn.
In Liefde, Rust en Vrede.

Daar mogen wij op hopen.

(23-03-2019)

 

Leven in geloof.

scannen0673

 Leven in geloof.

Leven in GELOOF
is geloven in HOOP
is geloven in LIEFDE
is geloven in een leven van GENADE.

Leven in geloof is geloven
in de Schepper van hemel en aarde.
Leven in geloof is geloven
dat ook jij een schepsel
van die grote Schepper bent.
Leven in geloof is zeker weten
dat Hij van je houdt.
Leven in geloof is geloven in hoop,
hoop in je leven is houvast vinden bij God.
Leven in geloof is geloven
dat Jezus voor jouw zonden gestorven is.
Leven in geloof is geloven
in een oplossing als er problemen zijn.
Leven in geloof is geloven
dat je getroost word in je verdriet.
Leven in geloof is geloven
dat je bemoedigd word door het Woord van God.
Leven in geloof is vol verwondering
Zijn aanwezig zijn ervaren.
Leven in geloof is vol verbazing
Zijn wonderen zien.
Leven in geloof is niet in toeval geloven,
maar toevalligheden aanvaarden
als tekens van Zijn Liefde voor jou.
Dat is leven in geloof
…………………voor mij.

Leni.

leni@vanmarion.nl
(27-11-2010)

Een woord van Jezus.


Een Woord van Jezus.

Een woord over Geloof…
Een woord over Hoop…
Een woord over Liefde…
Zijn woorden van Jezus…

Zijn woorden van troost
van bemoediging…
Zijn woorden van kracht
van beloften…
Zijn woorden van Genade
van vreugde…
Zijn woorden waar aan we

ons vast kunnen houden als we
verdrietig zijn of bang…
In welke situatie we ook zijn

er is altijd een Woord van Jezus!!

 

 

1 Tessalonicenzen 5:8+9


1 Tessalonicenzen 5:8+9 NBV

Maar laten wij,
die toebehoren aan de dag,
op onze hoede zijn,
omgord met het harnas
van geloof en liefde,

en getooid met de helm
van de hoop op redding.

Want Gods bedoeling
met ons is niet

dat wij veroordeeld worden,
maar dat wij gered worden
door onze Heer Jezus Christus.

Liefhebben


Liefhebben.

Als ik Jezus liefheb
verlang ik naar Zijn wederkomst…

Als ik Jezus liefheb
verwacht ik Hem elke dag…

Als ik Jezus liefheb
heb ik ook mijn naaste lief…

Als ik Jezus liefheb
kijk ik uit naar die geweldige dag
die eens gaat komen…

Die Liefde voor Jezus
laat mijn lamp branden
voor Zijn wederkomst…….

Die Liefde voor Jezus
kan alleen God mij geven….

Vanuit mijzelf
schiet ik hierin zo tekort.

Vader, wilt U….