Een woord van Jezus.


Een Woord van Jezus.

Een woord over Geloof…
Een woord over Hoop…
Een woord over Liefde…
Zijn woorden van Jezus…

Zijn woorden van troost
van bemoediging…
Zijn woorden van kracht
van beloften…
Zijn woorden van Genade
van vreugde…
Zijn woorden waar aan we

ons vast kunnen houden als we
verdrietig zijn of bang…
In welke situatie we ook zijn

er is altijd een Woord van Jezus!!

 

 

1 Tessalonicenzen 5:8+9


1 Tessalonicenzen 5:8+9 NBV

Maar laten wij,
die toebehoren aan de dag,
op onze hoede zijn,
omgord met het harnas
van geloof en liefde,

en getooid met de helm
van de hoop op redding.

Want Gods bedoeling
met ons is niet

dat wij veroordeeld worden,
maar dat wij gered worden
door onze Heer Jezus Christus.

Liefhebben


Liefhebben.

Als ik Jezus liefheb
verlang ik naar Zijn wederkomst…

Als ik Jezus liefheb
verwacht ik Hem elke dag…

Als ik Jezus liefheb
heb ik ook mijn naaste lief…

Als ik Jezus liefheb
kijk ik uit naar die geweldige dag
die eens gaat komen…

Die Liefde voor Jezus
laat mijn lamp branden
voor Zijn wederkomst…….

Die Liefde voor Jezus
kan alleen God mij geven….

Vanuit mijzelf
schiet ik hierin zo tekort.

Vader, wilt U….

Goede reis


Goede reis!

God reist altijd met ons mee,
Hij is erbij in stormen en gevaren
Hij is er ook
als de Hemel prachtig blauw is,
in vreugde en verdriet 
zijn we nooit
zonder Zijn aanwezigheid!
Zijn we nooit
zonder Zijn Liefde!