Filippenzen 1:29+30 T937

Filippenzen 29+30 NBV
29.Aan u is de Genade geschonken
niet alleen in Christus te geloven,
maar ook om wille van Hem te lijden.
30.U voert dezelfde strijd die u mij vroeger
hebt zien voeren en die ik (Paulus) ,
zoals u hoort ,
nog steeds voer.