Efeziërs 6:10-17. De wapenrusting

Efeziërs 6:10-17 uit NBV.
10.Zoek uw kracht in de Heer,
in de kracht van Zijn macht.
11.Trek de wapenrusting van God aan
om stand te kunnen houden tegen
de listen van de duivel.
12.Onze strijd is niet gericht tegen mensen
maar tegen hemelse vorsten, de heersers
en machthebbers van de duisternis,
tegen de kwade geesten in de hemelsferen.
13.Neem daarom de wapens van God op
om weerstand te kunnen bieden
op de dag van het kwaad,
om goed voorbereid
stand te kunnen houden.

14.Houd stand, met de waarheid
als gordel om uw heupen,
de gerechtigheid als harnas om uw borst,
15.de inzet voor het evangelie van de vrede
als sandalen aan uw voeten
16.en draag bovenal het geloof als schild
waarmee u alle brandende pijlen
van hem die het kwaad zelf is doven.
17.Draag als helm de verlossing
en als zwaard de Geest,
dat wil zeggen Gods woorden.