Die ene dag.

Die ene dag.

Die ene dag riepen mensen;
Hosanna voor de Heer.
(Palmpasen)
Een andere dag riepen ze;
kruisigt Hem.
(goede vrijdag)
Ook ik prijs mijn Heer
en zing voor Hem mijn lofgezangen.
Maar soms kruisig ik Hem
door mijn eigen weg te gaan.
Door die innerlijke stem
in mij te negeren,
wijs ik Hem af.

In één mens
in één hart.
Eerst Hosanna
(Marcus 11:9)
dan kruisig Hem(Lucas 23:21)

Jezus zei;
Vader vergeef het hun
ze weten niet wat ze doen
.(Lucas 23:34a)

GOEDE VRIJDAG!!

Leni.
(teksten uit NBV)
(28-03-2013)