De lijdensweg.

Herhaling van 22 April 2010.
scannen608 De lijdensweg.

Jezus wist
welke weg Hij hier op aarde te gaan had.
Jezus wist
welk lijden Hem te wachten stond.
Jezus wist
dat Hij overgeleverd zou worden.
Hij wist
van al die slagen………
Jezus wist
dat Judas Hem verraden zou.
Jezus wist
dat Petrus Hem drie maal verlochenen zou.
Hij wist
uit welke beker Hij drinken moest.

Hij wist alles!!!!

En toch ging Hij de weg van het lijden,
de weg naar het kruis…….
Jezus deed wat Zijn Vader van Hem wilde.
Hij stierf daar…voor wie??

Hij deed het met zo veel liefde,
Hij deed het voor jou en voor mij,
om ons met God te verzoenen.
Onvoorstelbaar…..
wat daar gebeurde.
ZO LIEF heeft God ons!

Leni.

leni@vanmarion.nl

Johannes 18:4a uit NBV.
Jezus wist precies wat er met Hem zou gebeuren.