Daniël 6:27B+28 T930

Daniël 6:27B+28 NBV
27B.Want Hij is de levende God die bestaat in eeuwigheid.
Zijn Koningschap gaat nooit te gronde
en Zijn Heerschappij is zonder einde.
28.Hij redt en bevrijdt, geeft tekenen
en doet wonderen
in de hemel en op aarde;
Hij heeft Daniël uit de klauwen

van de leeuwen gered.