Gods Liefde(T836)

Gods Liefde.

Gods Liefde is groot
Gods Liefde is heel groot,
groter.. en nog veel groter,
zo groot dat die Liefde niet te meten is,
niet is te wegen,
niet te beschrijven is,
niet te bevatten is hoe groot………..
Onvoorstelbaar groot is de Liefde van onze God voor mensen.
voor jou.. voor mij..

Er zijn gewoon geen menselijke woorden
om Gods Liefde te beschrijven.

Vader, dank U wel!!

1040 Laat je hoop niet varen

 


Laat je hoop niet varen,
laat de hoop niet los.
Houd je vast aan dat anker,
houd je vast aan het kruis.
Laat de Heilige Geest je leiden
op je levensweg.
Volg Hem en keer je niet af,
Hij brengt jou waar God je hebben wil.
Blijf hopen en vertrouwen,
zie uit naar wat God heeft beloofd.
Verbaas je over Zijn Macht,
verwonder je over Zijn Kracht.
Ontvang wat God voor jou heeft bedacht.

Verankerd.

Verankerd.

In Gods hart is liefde
en de hoop verankerd,

hoop waaraan wij ons in geloof vast kunnen houden.
Alles ontstaat vanuit Zijn grote liefde.
Zoals een nieuw leven voor mensen…
Met de Heilige Geest als Helper, als Trooster
als wegwijzer..

Vanuit Gods hart groeit de liefde, groter en groter,
meer en meer..

als in golvende bewegingen verspreidt het zich.
Eens kan niemand er meer onderuit,
eens zal iedereen door Zijn liefde aangeraakt zijn…..
Eens….
Op Zijn tijd…..

Aan die hoop houd ik mij vast.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Waar het hart vol van is….

Scannen0024

Waar het hart vol van is…..
daar loopt de mond van over.

Vertellen over geloof,hoop en liefde,
daar kun je je mond niet over dicht houden.
Als je hart daar zo vol van is,
dan moet je er gewoon over vertellen.
Je bent gevuld met zegeningen,
die je van God ontvangen mocht.
Je wilt Gods liefde delen met je medemens,
hoe onbereikbaar zo’n hart soms ook is.
Je gunt die ander zo graag dat zelfde gevoel,
wat jij met God ervaren mag.
Je vertelt van Jezus,dat Hij
de Weg,de Waarheid en het Leven is….
Je vertelt dat Hij de Redder van alle mensen is,
of dat ze dat nu willen aannemen of niet,Hij is het…..
Je vertelt dat je genezen bent van pijn
dat je leven daardoor veranderd is….
Je verwijst naar de Bijbel,
het Boek waarin Hij voor iedereen
een Boodschap heeft……..
Je vertelt en vertelt ……….
Maar wat je niet kunt is:het geven,
dat kan alleen God.

Jij mag alleen vertellen
waar je hart van overloopt.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Spiegel.

Spiegel.

Daar zit je dan in je levensbootje,
omgeven door de liefde van God.
Met het kruis van geloof
en het bloed van Jezus,voor reiniging,
binnen handbereik.
Het zonnetje schijnt,het is windstil……

Maar dan……
verschijnen er aan de horizon
donkere wolken van slecht weer…….

In al het onheil dat dan over je heen spoelt,
mag je voor anker gaan.
Mag je je hoop aanspreken die je hebt op God.
In Hem is jouw hoop gevestigd op redding,
steun,op uitkomst.
Ook in dit onheil is God bij jou.

In die cirkel is God de liefdevolle schakel,
die alles van jouw leven in handen heeft.
Zowel van het mooie weer,
als ook van de gevolgen van het noodweer.
Dus dat jouw leven in Zijn handen is,
is jouw houvast,
het zeker weten:God is erbij,
in ALLES!

Leni.

leni@vanmarion.nl

Ik zie:
Een anker-houvast door hoop
Een kruis-het bloed van Jezus
stroomt een hart binnen
om het te reinigen van zonden.
Een duif-de Heilige Geest brengt nieuw leven.
Na het wegwassen van de zonden
ervaar je vrede,duif(links),
ondanks een wolk-problemen,die je overkomen.
Een bootje-jij en ik.
Bergen daardoor ook dalen-voorspoed en verdriet.
Maar altijd gedragen door Gods Liefde.
Blad-opnieuw geboren zijn.
Alles getekend in de vorm van een vlam,
Pinksteren.

1 Korintiërs 13:4-8a…Liefde.

scannen0654

1 Korintiërs 13:4-8a uit NBV.
De liefde is geduldig en vol goedheid.
De liefde kent geen afgunst,
geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid.
5.Ze is niet grof en niet zelfzuchtig,
ze laat zich niet boos maken
en rekent het kwaad niet aan,
ze verheugt zich niet over het onrecht
maar vindt vreugde in de waarheid.
7.Alles verdraagt ze,alles gelooft ze,
alles hoopt ze,in alles volhardt ze.
8a.De liefde zal nooit vergaan.

Galaten 5 22+23a Vruchtbaar.

scannen0673

Vruchtbaar.

Het zaad van geloof,
gevuld met de Heilige Geest,
wordt in een mensenhart gepland.
Het ontkiemd,nieuw leven ontstaat,
een wedergeboorte begint.
Het groeit op door Gods Genade.
Het krijgt voorspoed
maar ook stormen over zich heen.
Het wordt gesnoeid,beproefd,gebroken.
Maar door hoop en vertrouwen op Gods liefde
blijft het overeind.
Buigt zich misschien,maar geleidt door
de Heilige Geest richt het zich toch weer op.
Het geloof,hoe kwetsbaar ook,
wordt sterker en krachtiger.
Na iedere snoei komen er meer vruchten.
Bij de ene mens gaat het tot bloei komen
sneller dan bij de ander.
Kijk naar het graan en naar de appelboom.
Elk mens draagt dus ook zijn eigen unieke vruchten.
Geloven is groeien en bloeien.
Het vruchtdragen heeft tijd nodig,
soms een heel leven lang.
God bepaalt hoe het zal gaan.

Leni.

Galaten 5:22+23a  uitNBV.
Maar de vrucht van de Geest is liefde,
vreugde en vrede,
geduld,vriendelijkheid en goedheid,
geloof,zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

leni@vanmarion.nl

Mensbootje.

IMAGE_046bootje

 Mensbootje.

Geloof,hoop en liefde
gaan heel ons leven met ons mee.
Door de stormen en gevaren,
door de golven heen de diepte in.

En mee om hoog naar de top.
Op en neer,
gaan de golven van ons leven
en God reist met ons mee.
Hij omgeeft ons met Zijn Liefde,
Hij is ons houvast in de storm,
met Hem blijven we op de juiste koers.

Leni.

leni@vanmarion.nl 

De graankorrel.

scannen0673

 (uitleg tekening) 

De graankorrel.

Van zaad tot vrucht.
Een graankorrel wordt(
het zaad van geloof)
gepland in de aarde.(het hart van de mens)
Het ontkiemt,nieuw leven(blad)ontstaat.
Het groeit op door Gods liefde.(hart)
Door hoop(anker)blijft het koren(de mens)overeind
Het krijgt voorspoed (mooi weer)
maar ook stormen (gebrokenheid)
over zich heen.
Door geloof
(kruis)in Jezus ben ik in mijn zwakheid sterk.
Het leven is kwetsbaar
,(vlinder)
zowel van een graankorrel,(vorm van de tekening)
als van een mens.(bootje)
Maar het doel van God is
dat beide vrucht dragen
.(korenaar)
Graan voor mensen,
mensen voor God,door de Heilige geest
(duif)

Leni.

Matteüs 13:23 uit NBV.
Het zaad dat in goede grond is gezaaid,
dat zijn zij die het Woord horen en begrijpen.
Zij dragen dan rijkelijk vrucht,
deels honderdvoudig,
deels zestigvoudig,deels dertigvoudig.

Johannes12:24 uit NBV.
Waarachtig,Ik(Jezus)verzeker u:
als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft,
blijft het één graankorrel,maar wanneer hij sterft
draagt hij veel vrucht.

leni@vanmarion.nl

Leven in geloof.

scannen0673

 Leven in geloof.

Leven in GELOOF
is geloven in HOOP
is geloven in LIEFDE
is geloven in een leven van GENADE.

Leven in geloof is geloven
in de Schepper van hemel en aarde.
Leven in geloof is geloven
dat ook jij een schepsel
van die grote Schepper bent.
Leven in geloof is zeker weten
dat Hij van je houdt.
Leven in geloof is geloven in hoop,
hoop in je leven is houvast vinden bij God.
Leven in geloof is geloven
dat Jezus voor jouw zonden gestorven is.
Leven in geloof is geloven
in een oplossing als er problemen zijn.
Leven in geloof is geloven
dat je getroost word in je verdriet.
Leven in geloof is geloven
dat je bemoedigd word door het Woord van God.
Leven in geloof is vol verwondering
Zijn aanwezig zijn ervaren.
Leven in geloof is vol verbazing
Zijn wonderen zien.
Leven in geloof is niet in toeval geloven,
maar toevalligheden aanvaarden
als tekens van Zijn Liefde voor jou.
Dat is leven in geloof
…………………voor mij.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Woorden.

Scannen0577

 

 

 

 

 

 


Woorden.

In de kerk horen we
en in de bijbel lezen we,
Woorden over de schepping,
over hoe God de aarde geschapen heeft.
Woorden van God die Hij tot ons spreekt.
Woorden over Geloof,van Liefde en van Hoop.
Woorden over een verbond met mensen.
Woorden die gesproken zijn door Jezus.
Jezus die tegen ons zegt,dat Hij de weg,
de Waarheid en het Leven is
en  het licht  is in de duisternis.
Woorden over vergeving van zonden.
Woorden over de Heilige Geest,
die in ons wonen wil.

Ben jij al nieuwsgierig geworden?
Wil jij meer weten over JEZUS?
Ga op zoek in de Bijbel!!
Er gaat een hemel voor je open.

Leni.

leni@vanmarion