U bent er.

U bent er.

Vader,
U bent de God van alle mensen.
U bent de Vader van elk kind.
U nam ons aan……
U bewaakt ons en beschermt ons,
U houdt Uw oog op ons gericht,
overal en in alles.
U bent er bij in onze vreugde,
u bent erbij in ons verdriet.
Of dat wij U nu dienen,
of dat wij zijn verdwaalt,
U bent er.

U bent er
vanaf ons allerkleinste begin,
U bent er
als we sterven ……en dan nog………….
U bent er!
En houdt van ons
met Uw onvoorwaardelijke liefde.
Eeuwig.

Vader dank U wel
dat wij Uw kinderen mogen zijn.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Delen.

Scannen0554

Delen.

Dank U Vader in de hemel
wat U doet is altijd goed.
Wilt U mij ook helpen delen
van mijn grote overvloed.
Leer mij naar Uw wil te hand’len
als ik doen mag wat U vraagt.
U gaat met mij langs de wegen
dank U dat U mij dan draagt.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Kracht.

Scannen0556

Kracht.

Here God ik wil U danken
voor Uw troost in mijn verdriet.
Dat U al mijn pijn en moeite
en mijn zondig leven ziet.
Dank U Vader voor vergeving
van de fouten die ik maak.
U geeft mij steeds nieuwe kansen
kracht voor weer een nieuwe taak.

Leni.

leni@vanmarion.nl 

Bevestiging.

Scannen0547

 Bevestiging.

Dank U vader
voor een bemoediging
als ik het niet meer weet.
Als ik in de strijd
van twijfel ben beland,
geeft U mij weer hoop
door een bevestiging,
hoe klein soms ook…..
U laat het mij zien!!

U  kent mij
en weet dat ik Uw bevestiging
zo nodig heb.
Mijn hart  stroomt vol vreugde.

Vader dank U wel,
dat U naar mij omziet
en mij begeleidt bij al wat ik doe.
 

 Leni.

leni@vanmarion.nl

Spreken.

 Spreken.

Dank U Vader in de hemel
voor de woorden die U spreekt,
die wij lezen in de bijbel
waar U zoveel kracht in steekt.
Kracht die wij zo nodig hebben
om in U te blijven staan.
En ook  uitleg kunnen vinden
om met U op weg te gaan.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Blijdschap.

 Blijdschap.

Blijdschap,blijdschap,zoveel blijdschap,
over een verloren schaap.
Dat gevonden werd door Jezus
en  de goede weg weer volgt.
Dat U mij hebt willen zoeken
en weer thuis bracht in de stal.
Daarvoor wil ik U bedanken
voor de blijdschap die ik voel.

U geeft mij zo heel veel warmte
toont Uw liefde elke dag.
Vader wilt U mij ook helpen
dat ik trouw aan U kan zijn.
Dat zal mij alleen niet lukken,
daarvoor ben ik veel te klein.
Maar ik dank U voor
die blijdschap
die alleen van U kan zijn.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Scannen0384

 Tekst uit Lucas 15:4-7 uit NBV.
Jezus vertelde:
Als iemand van u honderd schapen heeft
waarvan er één verloren is geraakt,
laat hij dan niet de 99 andere in de woestijn achter
om naar het verloren dier opzoek te gaan
tot hij het gevonden heeft?
En als hij het gevonden heeft,
legt hij het vol vreugde op zijn schouders
en gaat hij naar huis.
Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen
en zegt tegen hen:Deel in mijn vreugde,
want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was.
Ik zeg u:zo zal er in de hemel meer vreugde zijn
over één zondaar die tot inkeer komt
dan over 99 rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben.

Niet.

   Niet.

Dank U dat U mij hielp danken
ik had U daarom gevraagd.
Dat U mij ook laat beseffen
hoe U mij door alles draagt.
Waarvoor ik U zo bedankte
hebben heel veel mensen niet.
Ik vraag U om open ogen
dat mijn oog die nood ook ziet.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Rijk.

 

Rijk.

Dank U Vader voor Uw liefde
voor ons mensen groot en klein.
Dat U ons steeds wil beschermen
en heel dicht bij ons wilt zijn.
Dank U voor Uw rijke Zegen
die U uitstort elke dag.
Voor het luist’ren naar gebeden
die ik tot U bidden mag.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Madeliefje.

Scannen0129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madeliefje.

Dank U Vader in de hemel
voor het koren op het veld.
Voor het kleine madeliefje
wat heb ik er veel geteld.
Voor de bloesem aan de bomen
voor de kleuren van het blad.
Voor de appels en de peren
Here God wat knap is dat.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Naam.

Scannen0068

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam.

Dank U voor het grote wonder,
dat U ons bij name kent,
dat maakt ieder mens bijzonder
en geeft aan hoe groot U bent.
Voor die Liefde wil ik danken,
die U zomaar aan ons geeft.
En voor Jezus die niet dood is,
maar in mensenharten leeft.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Ontferming.

Scannen0457

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontferming.

Dank U voor woorden van Liefde,
voor woorden van bescherming.
Dank U voor woorden van troost,
voor woorden van ontferming.
Dank U voor woorden van Jezus,
voor woorden gesproken met kracht.
Voor woorden over vergeving,
ze hebben ons bij God gebracht.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Dank.

Scannen0429

 

 

 

 

 

 

 

 

Dank.

Here God ik wil U danken
voor de warmte van de zon.
Voor de zegen van de regen
voor het leven uit Uw bron.
Dank U Vader voor de vogels
voor de vissen in de zee.
Voor die mooie tere vlinders
U geeft zoveel liefde mee.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Vrees.

Scannen0502

 

 

 

 

 

 

 

Vrees.

Vader dank U voor mijn angst
die ik diep voel in mijn hart.
Het houd me klein en dichtbij U
U alleen weet wat ik voel
alleen U begrijpt mijn vrezen
voor iets wat ik nog niet weet.
In Uw Woord heb ik gelezen
dank God voor alles dus ook nu
vouw ik voor gebed mijn handen
en dank ik U voor al mijn angst……
Het houdt mij dicht bij U.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Efeziërs 5:20 uit NBV.
…en dank God,die uw Vader is,
altijd voor alles in de naam van
onze Heer Jezus Christus.

Verwonderd.

Scannen0444

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verwonderd.

Vader dank U
voor de schepping,
zo vol liefde
door U gemaakt.
U heeft mij daar
zo mee geraakt.
Stoer of kwetsbaar,
sterk of juist zo teer.
Verwonderd ben ik
telkens weer.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Toegift.

Scannen0218

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toegift.

Dank U Vader voor de geuren
die ik zomaar ruiken mag.
En voor al die mooie kleuren
waar ik van genieten mag.
Ik hoor vogels hun lied zingen
met de oren die U gaf.
Ruiken,horen ,zien en voelen
is een toegift dat U gaf.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Drinken.

Scannen0138

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drinken.

Dank U Vader voor het voedsel
voor het eten op mijn bord.
Voor Uw gaven elke morgen
ik had zelf nooit iets te kort.
Dank U Vader voor het drinken
voor het water uit de kraan.
Voor het douchen en het wassen
en de vaat die wordt gedaan.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Bij Jezus zijn.

Scannen0322

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij Jezus zijn.

Dank U Vader voor de woorden
over vissen en het brood,
dat steeds meer werd en nog meer werd,
totdat men verzadigd was.
Zoveel groten zoveel kleinen
zaten bij Hem in het gras,
luisterend naar al Zijn Woorden,
waardoor iemand zelfs genas.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Koffiekoek.

Scannen0514

 

 

 

 

 

 

 

Koffiekoek.

Dank U Vader in de hemel
voor het krijgen van bezoek.
Voor het hebben van gesprekken
en voor koffie en voor koek.
Voor het delen van gevoelens
en het praten over pijn.
Voor het samen mogen bidden
en dat U daarbij wilt zijn.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Aller aller….

Scannen0448

 

 

 

 

 

 

 

 

Aller aller……

Vader dank U voor het Luist’ren
dat U hoort naar mijn gebed
dank U ook voor de verbazing
over een verhoord gebed.

Alles mag je Hem vertellen
ook al is dat nog zo vreemd.
Alles mag je aan Hem vragen
heel oprecht en echt gemeend.
Alles mag je met hem delen
al jouw vreugde en verdriet.
Alles mag je Hem belijden
groot of klein  vergeet dat niet.

Ook dat aller aller ergste
dat jij liever maar vergeet.
Het is jou allang vergeven
wees maar blij dat Hij het weet.
Leg die last toch op Zijn schouders
dan ben jij ervan verlost.
Mag jij in die vrijheid leven
die voor jou niets heeft gekost.

Jezus kwam voor elke zondaar
kwam dus ook voor mij en jou.
Dank U Vader in de hemel
voor Uw Liefde en Uw trouw.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Tranen.

Scannen0517

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranen.

Ik wil U bedanken Vader
voor Uw Geest die in mij leeft.
Dat ik daardoor kan geloven
elke dag die U mij geeft.
Voor die Helper en die Trooster
in mijn moeite en verdriet.
Ik heb zoveel om te danken
ook dat U mijn tranen ziet.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Blauw.

Scannen00477

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blauw.

Here God ik wil U danken
voor de lucht zo prachtig blauw.
Voor die mooie witte wolken
in de vorm waar ik van hou.
Voor de zon de maan de sterren
die zo ver zijn en zo hoog.
Voor Uw teken aan de hemel
voor de kleuren van de boog.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Lezen.

Scannen0029

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezen.

Dank U Vader voor de Bijbel
waar U ons de weg in wijst,
naar Uw liefde en naar Jezus,
zodat ieder Zijn Naam prijst.
Waar wij lezen van vergeving
en van niet verloren gaan.
Lezen over Uw ontferming
en dat Liefde blijft bestaan.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Hoop.

Scannen0457

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoop.

Dank U voor de woorden van Licht,
ze verjagen de duisternis.
Dank U voor al Uw genade,
het zegt hoe groot Uw liefde is.
Dank u voor woorden van hoop,
woorden om ons te versterken.
Dank U voor woorden van troost,
hulp om verdriet te verwerken.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Spel.

Scannen0431

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spel.

Dank U voor de gouden bodem
waar ik over lopen mag.
Zoveel kleuren aan de bomen
waar’k de zon op schijnen zag.
Al die stralen van dat zonlicht
speelden hun verlichtend spel,
ik zag iets van U verschijnen,
daarvoor zeg ik;Dank U wel.

Leni.

Mijn lied.

Mijn lied. 

Heer,ik wil U prijzen.
Heer,ik wil U loven.
Schepper van hier beneden,
Schepper van daar boven.

Ik wil voor U zingen
over zoveel mooie dingen,
waar ik ontzettend van geniet.
En waarin ik zo aanwezig
Uw grote Liefde
voor mij ziet.

Ik wil U danken
voor Uw Liefde
die zoveel hoger is
dan de bergen
en zoveel dieper
dan de diepste zee.

Leni.

Loflied.

Loflied.


Ik wil de Heer bedanken
voor wat Hij voor mij doet.
Want alles wat ik fout doe,
dat maakt de Heer weer goed.
In Zijn doorboorde handen
leg ik mijn zonden neer.
Hij heeft ze al vergeven
en doet dat telkens weer.

Ik wil de Heer lofprijzen,
Hem danken met mijn lied.
Omdat ik steeds in alles
zijn liefde voor mij ziet.
Ik wil Hem laten weten
hoeveel ik van Hem hou.
En dat ik niemand anders
dan Hem alleen vertrouw.

door:Leni.

Nieuw leven.

Scannen0093

  Nieuw leven.

Mijn bloemetje van dankbaarheid
groeit aan de rank van Gods Genade.

Here God ik wil U danken
voor genezing van mijn pijn.
Dank U voor dit nieuwe leven
dat ik weer gezond mag zijn.
Dank U wel voor dit genezen
van mijn lichaam en mijn geest.
Om nu zonder pijn te leven
is voor mij een heel groot feest.

Leni.

leni@vanmarion.nl

Ik wil U mijn dank betuigen.

Ik wil U mijn dank betuigen.


Vader dank U voor Uw schepping,
zo echt onvoorstelbaar mooi.
Dat te zien is in het voorjaar,
met gekleurde lentetooi.
Zoveel kracht en zoveel liefde,
gaf U heel Uw schepping mee.
Zoveel kleuren,zoveel geuren,
gaf U aan de bloemenzee.

Geen één ding is echt het zelfde,
ieder schepsel is uniek.
Mens of dier of mooie bloemen,
zo verschillend als muziek.
Dank U Vader voor de vogels,
zoveel soorten in mijn tuin.
Kijk die merel nu eens kijken,
naar mij met zijn kopje schuin.

Here God ik wil U prijzen,
U verhogen in mijn lied.
Ik wil zo mijn dank bewijzen,
want iets anders heb ik niet.

door:Leni.

Zoveel liefde

Zoveel liefde.


Here God ik wil u danken,

voor de woorden die U spreekt.

Die wij lezen in de Bijbel,

waar u zoveel licht in steekt.

Zoveel liefde, zoveel vreugde,

zoveel troost in ons verdriet.

Zoveel hoop en veel beloften,

een onwaarheid vind je niet.

door: Leni.