Trots.

Scannen0371

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst uit 1 Samuël 2:3 uit NBV.
Gebruik toch geen grote woorden,
blaas niet zo hoog van de toren,
want de Heer is een alwetend God:
door Hem worden onze daden gewogen.

Kartonnen doos.

Kartonnen doos.

Onze tuin werd aan gevallen
door hele dikke buien.
Ze vielen loodrecht
uit de wolken naar beneden.
De donder dreunde
en liet mij en mijn tuintje beven.
De bliksem flitste
aan alle kanten om mij heen
en de regen kletterde
in een oorverdovend lawaai
op het platte dak,
het viel echt met bakken neer.
Het terras stond blank
en de vijver liep over.
Wat een natuurgeweld in Gods schepping
en dit was alleen nog maar regen.

…tijdens al dit geweld,
kreeg ik zomaar als in een flits
een knipoog van de zon.

Ik was heel erg blij dat ik binnen zat
en dacht heel even,
als in een flits,
aan mensen
die wonen in kartonnen dozen.

Leni.

Zoveel wolken.

Scannen0390 

Zoveel wolken.

Ik doe mijn ogen open
voor een nieuwe dag.
Ik vraag me af
wat het zal zijn vandaag,
is het regen
of zie ik zonnestralen?
Is het nat of is het droog?
Ik stap uit bed
en schuif de gordijnen opzij.
Er is geen regen
de zon schijnt niet,
er zijn alweer donkere wolken.
Wordt het alweer zo’n trieste dag?

Met Jezus kun je op een donkere dag
zoveel licht ervaren dat het je bijna verblind.

Wordt het vandaag  een donkere dag?
Verheug je op dat bijzondere licht,
dat je zomaar kunt zien in hele gewone dingen.
In de dreigende wolken,
zelfs in de stromende regen….
omdat het zo’n zegen is voor planten en bomen………..
een vogel die zich wast in een plas……….
een kikker springend in al dat water op je terras……
de lucht weerspiegeld in de plassen……………
een klein kindje met stralende ogen
onder een veel te grote paraplu………….enz.

Maar als er dan na al die regen
een zonnestraal doorbreekt……….
dan zie je de parels en diamanten
van de natuur…
de kleuren spetteren aan de bomen……
dan is het na regen komt zonneschijn,
na het donker wordt het weer licht.

Dan kan er misschien zelfs na alle tranen
weer heel voorzichtig een glimlach zijn………….

Leni.

Wapenrusting.

Scannen0270

 

 

 

 

 

 

 

 

Wapenrusting.

De boze wil jouw gedachten roven.
Jouw bezig zijn met God wil hij verstoren.
Zelfs door je eigen wil,
wil de boze je steeds verleiden.
Door wat je lief is,
door iets wat jouw hart nog niet kan loslaten.
Daar maakt de boze gebruik van.

Daar moet je tegen beschermd worden.
God wil jouw beschermer zijn,
jou beschermen tegen al het kwaad
en al die verleidingen,
die de boze op je afschiet.
Als een pantser rondom je heen,
wil Hij voor je zijn.
Zo kun je staande blijven,
met de wapenrusting van God.

Door het lijden van Jezus
is de boze overwonnen.
Leni.

Efeziërs 6:10-17.
10.Zoek uw kracht in de Heer;
in de kracht van Zijn macht.
11.Trek de wapenrusting van God aan
om stand te kunnen houden
tegen de listen van de duivel.
12.Onze strijd is niet gericht op mensen
maar tegen hemelse vorsten,
de heersers en de machthebbers
van de duisternis,
tegen de kwade geesten in de hemelsferen.
13.Neem daarom de wapens van God
om weerstand te kunnen bieden
op de dag van het kwaad,
om goed voorbereid stand te kunnen houden.
14.Houd stand,met de waarheid
als gordel om uw heupen,
de gerechtigheid als harnas om uw borst,
15.de inzet voor het evangelie van de vrede
als sandalen aan uw voeten,
16.en draag bovenal het geloof als schild
waarmee u alle brandende pijlen van hem
die het kwaad zelf is kunt doven.
17.Draag als helm de verlossing
en als zwaard de Geest,
dat wil zeggen Gods Woorden.
(uit NBV)

Heer,hier ben ik…..

 Scan 0441

 

 

 

 

 

 

 

 

God strekt Zijn Handen uit naar jou.

Matteüs 11:28-30(uit NBV)
28.Kom naar Mij,jullie die vermoeid zijn
en onder lasten gebukt gaan,
dan zal ik jullie rust geven.
29.Neem Mijn juk op je en leer van Mij,
want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
Dan zullen jullie werkelijk rust vinden,
30.want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

Vol vertrouwen zeggen tegen God de Vader;
Heer,hier ben ik.
Ik leg mijn leven in Uw Handen.
Mijn hart bevlekt met zonden
en gewond door het leven,
leg ik in Uw Handen.

Heer,hier ben ik,
om al wat niet goed was aan U te belijden,
al mijn falen breng ik bij U.
Neemt U mij bij de hand,
zodat ik samen met U mijn nieuwe weg kan gaan,
vergeven,gereinigd en geheeld.
Heer,hier ben ik voor weer een nieuwe dag,
wat die mij ook brengen mag.
Ik vertrouw op U.

God strekt Zijn Handen naar je uit.

Leni.

Gezegend.

Gezegend.Scannen0311

 

 

 

 

 

 


Je word gezegend met aandacht van God,
als je de tijd neemt om naar Zijn Stem te luisteren.
Je zou Zijn stem verstaan als jij je hart
en gevoel afstemt op God.
Scannen0349
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Je word gevoed met voedsel voor je ziel,
als je de tijd neemt om in Gods Woord,de Bijbel,
te lezen.

Scannen0439

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je word gedragen door Zijn liefdevolle Handen,
als jij je met al jouw nood tot God keert.
 

Scannen0406

 

 

 

 

 

 

 


Je word ondergedompeld in onvoorwaardelijke liefde,
als jij je vol vertrouwen aan God overgeeft.


Scannen0270
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Je bent beschermd tegen de boze
als je de wapenrusting van God aantrekt.

Scannen0315

 

 

 

 

 

 

 

 

Je word gevuld door de Heilige Geest,
als jij je hart vol zonde laat reinigen door Jezus.

 
Scannen0228

 

 

 

 

 

 


Je word geleid door de Heilige Geest,
als jij je door Hem de Weg laat wijzen en zou gaan.

 

Scannen0407

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Dan heb je inzicht ontvangen
in wat van God is en wat niet,
weet je het verschil tussen licht en duister.
 

 Scannen0410

 

 

 

 

 

 
 

Dan groei je en bloei je ter ere van Hem,
Die in en door alles met jou is.

Leni.   

Ik getuig.

Ik getuig.

Jezus Jezus Zijn naam zij eer,
Jezus Jezus Hij is mijn Heer.
Door Zijn naam steeds weer te zeggen
wil ik mezelf in Zijn Handen leggen.
Als ik een fout maak laat Hij me weten
dat ik Hem niet moet vergeten.
Jezus Jezus met Hem zo dichtbij
heeft de boze geen vat op mij.
Jezus houdt mij op de goede weg
als ik in gedachten Zijn Naam maar zeg.

Dat ik altijd bij Hem mag komen
laat van blijdschap mijn tranen stromen.
Jezus Jezus Hij stierf voor mij
door Hem ben ik van zonden vrij.
Zo goed is Jezus voor iedereen
zoals Jezus is er geen één.
Jezus Jezus Zijn Naam zij eer
Jezus Jezus Hij is mijn Heer.
Dit zijn slechts arme woorden
toch wilde ik graag dat jullie ze hoorden.

Leni.

Spreuken 3:5+6.
5.Vertrouw op de Heer met heel je hart,
steun niet op eigen inzicht.
6.Denk aan Hem bij alles wat je doet,
dan baant Hij voor jou de weg.
(uit NBV)

Hoop.Hebreeën 6:18b+19a + Romeinen 5:5

Scannen0283

 
 

 

 

 

 

 

 


Hoop.

Tekst uit Hebreeën 6:18b+19a.
Onze toevlucht is het vasthouden
aan de hoop
op wat voor ons in het verschiet ligt.
Die hoop is
als een betrouwbaar anker
voor onze ziel.

Romeinen 5:5.
Deze hoop zal niet worden beschaamd,
omdat Gods Liefde in ons hart is uitgegoten
door de Heilige Geest,die ons gegeven is.
(uit:NBV)

Spinnekop.

Spinnekop.

Spinnen
ze mogen van mij
niet naar binnen.
Toch zijn spinnen
ook door God geschapen.
Maar zit er één boven mijn bed
dan kan ik echt niet slapen.

Wat ik nooit zo zag
was het mooie
van spinnenrag.
Zulk kostbaar kant
zo mooi geweven.
Die gave heeft God niet aan mij,
maar wel aan de spin gegeven.

Leni.

Gezegend.Romeinen 15:13

Scannen0291

 

 

 

 

 

 

Gezegend.

Tekst uit Romeinen 15:13.
Moge God;die ons hoop geeft,
u in het geloof geheel en al vervullen
met vreugde en vrede,
zodat uw hoop overvloedig zal zijn
door de kracht van de Heilige Geest.
(uit NBV)

Aarden vaten.

Aarden vaten.

In de bijbel worden mensen vergeleken
met aarden vaten.
Broos,teer en kwetsbaar.
Maar wel gevuld met allerlei kostbaarheden.
Kostbare talenten die God ons gegeven heeft.
Ieder mens heeft zijn eigen”unieke”ik van Hem gekregen.
Maar zolang de kruik geen barsten vertoont,
zien anderen weinig of niets van de kostbaarheden,
die in ons gelegd zijn.
Maar als wij ons stoten aan mensen,
als het leven ons pijn doet,
wij door moeilijken worden geslagen,
komen er barsten in ons.
Zijn er misschien zelfs gaten in onze bast gekomen.
En door al die barsten en gaten
wordt die schoonheid zichtbaar.
Het licht ervan straalt door de barsten heen naar buiten.
Zichtbaar dus voor iedereen.
Dus zonder barsten en gaten in onze aarden kruik,
zonder kwetsbaar te kunnen of durven zijn,
is ervan die GROTE SCHAT binnenin ons niet veel te zien.

Dus als jij jezelf waardeloos vind en afgedankt,
door al die beschadigingen en teleurstellingen in je leven,
weet dan,dat je juist zo op z’n mooist bent voor God.
Gebruikt Hij jou om Zijn licht en Liefde te laten zien.

Plamuur die gaten en scheuren dus niet dicht,
verberg jezelf niet voor mensen.
Ga van jezelf houden,zoals God van je houdt.
Want juist door alle beschadigingen
laat God Zich door jou heen zien.
Zal Zijn Woord vruchtbaar zijn.
(Geschreven naar:2 Korintiërs 4:6-11 NBV)
Zie tekst DE KRUIKEN.

Leni.

De kruiken.

Scannen0304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kruiken.

Tekst uit 2 Korintiërs 4: 6-11.

6.De God die heeft gezegd :
Uit de duisternis zal licht schijnen,
heeft in ons hart het licht doen schijnen

om ons te verlichten met de kennis van Zijn luister,
die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus.
7.Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat;
het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht
niet van onszelf komt,maar van God.
8.We worden van alle kanten belaagd,
maar raken niet in het nauw.
We worden aan het twijfelen gebracht,
maar raken niet vertwijfeld.
9.We worden vervolgd,
maar worden niet in de steek gelaten.
We worden geveld,
maar gaan niet te gronde.
10.We dragen in ons bestaan altijd het sterven
van
 Jezus met ons mee,
opdat ook het leven van Jezus
in ons bestaan zichtbaar wordt.
11.Wij levenden worden altijd omwille
van Jezus aan de dood prijsgegeven,
opdat in ons sterfelijk bestaan ook het leven
van Jezus zichtbaar wordt.
(uit:NBV)

Vreemdeling.


Vreemdeling.

Je niet thuis voelen
in je eigen hart.
Je niet thuis voelen
in je eigen lijf.
Voor je gevoel
past je buitenkant
niet bij je binnenkant.
Als je in de spiegel kijkt
kijk je naar een vreemde.
Diegene ziet er anders uit
dan dat jij je voelt.
Je voelt je daardoor verdrietig,
je voelt boosheid
of nog erger……………

Ga met dit gevoel naar je Schepper.
Leg al wat je voelt in Zijn Handen.
Vertel Hem wat er fout ging.
Hij begrijpt precies wat jij bedoelt.
Hij kent jou immers van binnen en van buiten.
Hij ziet jouw onbalans.
Met Hem kun je de Weg vinden
om van jezelf te gaan houden.
Vind je de manier
om met jezelf aan de gang te gaan.
Krijg je inzicht
om de balans weer te vinden,
met je binnen en je buitenkant.

Je mag weten dat God altijd van je houdt
of dat je nu in of uit balans bent.

Leni.

Agape.

Agape.

De grote onbegrijpelijke
onvoorwaardelijke Liefde
van God
voor jou
voor mij
voor iedereen
voor groot en klein
voor jong en oud
en iedereen daar tussenin.
Voor rijk en arm
voor blank en bruin
voor geel en zwart
en iedereen daar tussenin.
Zijn Liefde is
voor ieder mens
zo groot zo diep
zo Agape
zo alleen van GOD.

Hij geeft Zichzelf
aan wie Hij wil
aan iedereen
aan wie Die Liefde
echt van Hem ontvangen wil.

Zomaar helemaal voor niets.
    

Leni.

Gedachten.

Gedachten.


Gedachten zijn soms
net
vlinders.
Ze fladderen
overal heen.
Dan hier
en dan weer daar.

Vlinders zijn overal
waar het voor hen
luilekkerland is.

Maar……
Gedachten blijven te vaak
in het verleden graven,
dan hier en dan weer daar.
Bij alles wat beter had gekund.

Je zou net als die vlinder
die cocon van je oude leven
achter je moeten laten
en genieten van het heden.
Genieten van deze mooi dag.
Genieten van het wedergeboren zijn.
En niet bij die lege cocon zitten kniezen.
 

Maar wij zijn  geen vlinders…….

Leni.

Evangeliseren.

Scannen0288

 

 

 

 

 

 

 

Evangeliseren.

Tekst uit Psalm 145:5+6.
Laten zij spreken over de glorie
van Uw Majesteit,
ook ik wil Uw wonderen bekend maken.
Laten zij getuigen
van Uw geduchte daden,
ook ik wil van Uw grootheid vertellen.
Uit NBV.

Niets of iemand
kan ons scheiden van de liefde van God!!

Zo druk.

Zo druk.

Soms ben je zo vol van en dicht bij God.
Soms zo leeg en ver van Hem weggedreven.
Dan ben je zo druk bezig,
van alles neemt je in beslag.
Zoveel zaken roven jouw stille tijd.
Zoveel houd je bij God vandaan.
S ávond laat stap je doodmoe in bed,
je benen zijn te moe om te knielen.
Jouw gedachten tollen nog door
en komen niet tot een gebed.
Zo moe……………..

Een nieuwe dag,een nieuwe kans.
Soms grijpt God zomaar in,
door jou een lied te laten horen.
Hij vraagt jou daarin om een gesprek.
Talk to Me.
En dan…………..besef je,
Hij mist mij.
Juist ook in die dagelijkse dingen
wil Hij dat je heel dicht bij Hem bent.

Leni.

Letters.

Letters.

Woorden van Jezus
over
Bescherming
Bewaren
Bevrijding
Bergrede
Bidden
Blijven

Alles te lezen
in de Bijbel
over Bekering.  
  
Leni.

Teksten.

Teksten.

Soms vertoeven wij
op groene grazige weiden
en aan rustig water
.(psalm 23)
Maar soms zullen wij onze ogen
op moeten slaan naar de bergen
.(psalm 121)
Vragen wij ons af;Waar komt mijn hulp vandaan,
omdat wij in een diep dal van duisternis zijn beland.
Dan mogen wij weten,dat als wij als vermoeiden
en belasten naar Jezus gaan
,(matt,11:28-30.)
Hij ons naar die grazige weiden
en dat stille water brengen zal.(psalm 23)
  

Ga met alles van je leven naar Jezus.
Leni.

Van zaad tot vrucht.

Scannen0359

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van zaad tot vrucht.

Tekst uit Matteüs 13:23.
Het zaad dat in de goede grond is gezaaid,
dat zijn zij die het woord horen en begrijpen.
Zij dragen dan ook rijkelijk vrucht,
deels honderdvoudig,deels zestigvoudig,
deels dertigvoudig.
(uit NBV)

Vreemde plaats.

Vreemde plaats.

Door vogels
is een zaadje zomaar
op een vreemde plaats beland.
Het boompje groeit
waar je dat niet
zou verwachten.

Een korrel gelegd
waar dat niet hoort.
Maar de aar
heeft zich daar
niet aan gestoord.
Dus ook al valt het zaad
of de korrel van het graan
soms op een rare plaats
toch kan het vruchten dragen.

Het zaad van Gods Woord
groeit waar Hij het laat ontkiemen.

(Het schrijfsel;PITJE,past hier mooi bij)

Leni.

Pitje.

Pitje.


De vogels et
en vruchten

verspreiden het zaad overal.

Dat ontkiemt zelfs in mijn tuintje.

Waar ik vol verbazing

van heel dichtbij

 nieuw leven zie ontstaan.

Leni.

Geroofd.

Geroofd.
Scannen0433
De ene keer sta je in de tuin
vol verwondering naar het gezang
van een lijster te luisteren,
een andere keer word je aandacht getrokken
door de bange roep van een vadermerel.
Dan zie je zomaar hoe een ekster
een jonge merel uit het nest rooft.
Door ons geroep laat de ekster
zijn prooi vallen.
De jonge merel valt dood op de grond.
Zo jong nog,nog maar net uit het ei.
Wij staan verslagen bij dat dode jong.
Pa merel blijft roepen
want de ekster is nog in de buurt
en het nest is nog niet leeg.
Zo ben je de ene keer geraakt
door het gezang van een lijster,
een andere keer geraakt
door de hardheid van de natuur.

Ook een ekster moet eten.
Leni.
  

Bij de Bron.

Scannen0349

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bij de Bron.

Tekstuit psalm 28:7 uit NBV.
De heer is mijn kracht en mijn schild,
op Hem vertrouwde mijn hart,
ik werd geholpen en mijn hart jubelde,
Hem wil ik loven in mijn lied.

Toegift.

Toegift.

Ik heb het lied
van de lijster gehoord.
Het werd door geen
ander geluid verstoord.
Stil en luisterend
ging ik naar buiten.
Op zoek naar de vogel
die zat te fluiten.
In de hoogste boom
zong hij zijn prachtig lied.
Dit luistermoment
vergeet ik zeker niet.
Het lijstergezang
heeft mij diep geraakt.
Wat mooi toch heeft God
Zijn schepping gemaakt.

Leni.

Pioenroos.

Pioenroos.

In de knop nog
zo kwetsbaar en zo teer.

Beginnend open te gaan
voorzichtig kleur bekennen
elke dag een stukje meer.

En dan op Gods tijd
een ontluikend wonder.

Een ontvouwen van
z
o veel blaadjes
zo vreselijk veel
zo mooi
zo prachtig
zo kleurrijk
zo van God.
Zo Zijn schepping.

Een mens in de knop nog,
door God aangeraakt.
Zo kwetsbaar en zo teer.
Voorzichtig kleurbekennend,
uitkomen voor het Christen zijn.
Groeiend elke dag een stukje meer.
En dan op Gods tijd
tot bloei komen
zo mooi
zo prachtig
zo kleurrijk
zo van God.

Zo Zijn schepping.

 

Gezegend.

Gezegend.
Scannen0378
Gezegend
door Gods Handen.
Beschermd
door de vleugels
van Gods Geest.
Geborgen
in Gods Handen.
In het licht
maar ook in het duister
is God bij mij,
is God bij jou………….

Leni.

Vastklampen.

Scannen0275

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastklampen.

 

Tekst uit Deuteronomium 31:8 uit NBV.
De Heer zelf gaat voor je uit.
Hij zal je bijstaan
en geen moment van je zijde wijken.
Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen.

Geknakt.

Geknakt.

Het is even herfst in de lente.
Felle buien geselen het jonge groen.
De bloemen buigen zich in de perken
door het razen van de storm.
Bloesemblaadjes worden afgerukt
en net bloeiende planten geknakt.
Herfst in de lente maakt zoveel stuk,
legt zoveel bloemen plat.

Maar het is een wonder
om te zien hoe snel de natuur
zich weer herstelt door de warmte van de zon.

Soms zit jij midden in zo’n soort heftige bui.
Voel je je stuk,geknakt en door elkaar geschud.
Deze bui drijft over door de stralen van Gods Licht.
Licht dat je hart weer verwarmd en opricht.
Jij daardoor voelen mag dat je in moeilijke tijden
door Hem gedragen wordt.

Leni.

Pinksterfeest.

Pinksterfeest.

Gods liefde kent geen einde.
Want na Jezus dood
en
Hemelvaart,
was het nog lang niet voorbij.
God zond Zijn
Heilige Geest
aan een ieder die er zijn hart voor open zet
en Hem ontvangen wil.
Meer hoeven wij er niet voor te doen.
Op deze manier kan God altijd bij ons zijn,
in de goede en in de slechte momenten
van ons leven.
En dat voelt goed.
En omdat dat zo goed voelt
willen wij het heel graag
met anderen delen.
Zo verspreidt zich
het Vuur
van
Gods grote Liefde
over de wereld.
Dat is de Heilige Geest,
het Vuur,
van Pinksteren.


Leni.

Vreemde vogel.

Scannen0368

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vreemde vogel.

Tekst uit 1 Samuël 16:7b uit NBV.
Het gaat niet om wat de mens ziet,
de mens kijkt naar het uiterlijk,
maar God kijkt naar het hart.

Het vuur.

Het vuur.

Het vuur van Pinksteren.
De vlammen van de
Heilige Geest
zullen onze harten in vuur en vlam zetten voor
Jezus,
als wij Zijn Liefde
willen ontvangen.
In vuur en vlam voor
Jezus,
die met
Zijn Liefde
ons omarmen en verwarmen wil.
Onze harten vullen wil met
Zijn Heilige Geest.
Zodat wij door Hem een
lichtend licht
en een zoutend zout voor de wereld kunnen zijn.
Dan mogen en kunnen wij Gods Woord 
zaaien
in harten die nu nog van de wereld zijn.
Als wij Gods Woorden
zaaien,
zal er Liefde van God in dat hart ontkiemen.
Als ook dat hart DIE Liefde ontvangen wil,
zal ook dat hart
in vuur en vlam komen te staan voor
Jezus.
Zal er ook in dat hart nieuw zaad ontstaan
om te
zaaien.
Zo kan en zal het vuur van de
Heilige Geest,
het Woord van God en de Liefde van Jezus,
zich steeds verder verspreiden.

Doorgeven,
dat is Pinksterfeest.

Leni.

Gebarsten.

Scannen0305

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebarsten.

Tekst uit Marcus 2:17 uit NBV.
Jezus zei;gezonde mensen
hebben geen dokter nodig,
maar zieken wel:
Ik ben niet gekomen
om rechtvaardigen te roepen,
maar zondaars.

Ver gezicht.

Scannen0295

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver gezicht.

Tekst uit 2 Korintiérs 4:18 uit NBV.
Wij richten ons niet op de zichtbare dingen
maar op de onzichtbare,
want de zichtbare zijn tijdelijk,
de onzichtbare eeuwig.

De vis.

 

Scannen0299

 

 

 

 

 

 

 

 

 


De vis.

Tekst uit Jona 2:1-3 Uit NBV.
De Heer liet Jona opslokken door een grote vis.
Drie dagen en drie nachten
zat Jona in de buik van de vis.
Toen begon hij in de buik van de vis tot de Heer,
zijn God,te bidden:
Uit het rijk van de dood schreeuw ik om hulp
U hoort mijn stem!

Jona 4:2c.
Ik wist het wel:U bent een God die genadig is
en liefdevol,geduldig en trouw
en tot vergeving bereid.

Stuk gemaakt..

Scannen0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stuk gemaakt.

Tekst uit 1 Timoteüs 1:13b uit NBV.
Toch heeft Hij zich over mij ontfermd,
omdat ik door mijn ongeloof
niet wist wat ik deed.

Verleden.

Verleden.

Het heden wordt zovaak
in beslag genomen door vroeger.
Zovaak lijden we nog pijn,
pijn uit een ver verleden.
Pijn van wonden die littekens
hebben achtergelaten
en ons hart hebben misvormd,
die pijn kwelt ons nog dagelijks.
Er worden zoveel Zegeningen door gemist.

Laat oud pijn los
door alles te vergeven.
Vergeven is de sleutel
om het verleden los te laten.
Af te sluiten wat is geweest.  

Dan komt er ruimte
voor het heden
voor het vandaag
en morgen.
Dan wordt ons hart gereinigd
van alle wrok en pijn.
Komt er plaats voor Liefde,
wordt de plaats van boosheid
in genomen door barmhartigheid.
Kan de Heilige Geest ons helpen,
door ons de weg te wijzen
van de toekomst.
Dan hoeven we niet meer te verdwalen
in het vroeger,
maar kunnen wij ons verblijden in het nu.

Leni.

Stroom.

Scannen0308

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stroom.

Tekst uit Johannes 7:38.(uit NBV)
Rivieren van levend water zullen stromen
uit het hart van wie in Mij gelooft,”
zo zegt de Schrift.

Galaten 5:1 Macht.

Scannen0325
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Macht. 

Tekst uit Galaten 5:1  uit NBV.
Christus heeft u bevrijd
opdat wij in vrijheid zouden leven;
houd dus stand
en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.

Gedragen.

 

Scannen0328
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedragen.

Tekst uit Psalm 118:6 uit NBV.
Met de Heer aan mijn zijde
heb ik niets te vrezen,
wat kunnen mensen mij doen?

Bergen verzetten.

Scannen0330

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergen verzetten.

Tekst uit Marcus 11:22-26 uit NBV.
Jezus zei tegen hen:Heb vertrouwen in God.
Ik verzeker jullie:Als iemand tegen die berg zegt:
Kom van je plaats en stort je in zee
en niet twijfelt in zijn hart,
maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt,
dan zal het ook gebeuren.
Daarom zeg Ik jullie:alles waarom jullie bidden
en vragen,geloof dat je het al ontvangen hebt,
en je zult het krijgen.
Wanneer je staat te bidden
en je hebt een ander iets te verwijten,
vergeef hem dan,
opdat ook jullie Vader in de hemel
jullie je misstappen vergeeft.
(Deze tekst kreeg ik de dag na mijn genezing van migraine.)