1162 Jaren geleden


Ik zie in deze tekening:

Jaren geleden.
Ik heb pijn, ik mag daar
Jezus liefde in ontmoeten.
De Heilige Geest is achter mij!!
(heel zacht zal je een stem horen)
Ik kijk op en zie het licht worden in het donker,
ik werd genezen!!

Blinden zullen zien
en zienden zien het niet….

leni@vanmarion.nl