2 Timoteüs 3:16+17 T968

2 Timoteüs 3:16+17 NBV
16.Elke schrifttekst is door God geïnspireerd
en kan gebruikt worden om onderricht te geven,
om dwalingen en fouten te weerleggen,
en om op te voeden tot een deugdzaam leven,
17.zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is
en voor elk goed doel volledig is toegerust.